Ontwerptoetsing en toezicht: afvalwaterzuiveringsinstallaties

De National Water Company (NWC) van Saoedi-Arabië verwachtte dat door een groeiende bevolking ook de productie van afvalwater in het land in het land zou toenemen. Daarom moest de capaciteit van de afvalwaterzuiveringsinstallaties in Al-Kharj en Manfouha worden uitgebreid naar een gemiddeld influentdebiet van 200.000 m³ per dag. Het extra effluent (gezuiverd rioolwater) wilde men gebruiken voor de irrigatie van openbare groenvoorzieningen en voor landbouwdoeleinden in de regio. Dit moest de druk op het milieu en de zoetwatervoorraden verlagen.

Het project liep drie jaar, van 2019 tot 2022. Gedurende die periode toetsten onze experts onder meer het ontwerp voor een afvalwaterzuiveringsinstallatie van een derde partij, en hielden we in de realisatiefase van de uitbreiding van de zuiveringsinstallaties toezicht op de bouwplaats.

Momenteel is Witteveen+Bos actief betrokken bij een groot aantal afvalwaterzuiveringsprojecten in de regio, en begeleiden we diverse sectoren en lokale waterschappen. Naast onze experts op het gebied van afvalwaterzuivering beschikken we over vakkennis op het gebied van drink- en proceswater. We hebben dus alles in huis om met integrale oplossingen een duurzame waterketen te creëren.

Meer informatie?

<>