Groenstructuurplan Stichtse Vecht

Voor de gemeente Stichtse Vecht schreef Witteveen+Bos een groenstructuurplan om groen en water in stedelijk en landelijk gebied in de gemeente te verbinden en versterken. Samen met een expert-team van de gemeente maakten we een inventarisatie van de verschillende functielagen van het groen.

Vier groenlagen zijn over elkaar heen gelegd: verkeersgroen zoals bermen, cultuurhistorisch groen, bijvoorbeeld een historische bomenlaan van eiken die van oudsher de identiteit van de gemeente bepaalt, recreatief groen zoals parken en ecologisch of natuurlijk groen, waaronder ecologische verbindingen. Daarnaast is er gekeken naar de haalbaarheid: wat is de eigendomsstructuur en zijn er beperkingen vanuit vergunningen? Een analyse van kansen en bedreigingen resulteerde in een kaart met ‘urgentiespots’. Projectmedewerker Alexander Gaydadjiev: ‘Wanneer je alle lagen op elkaar legt, kun je zien waar de meeste functies gekoppeld zijn en je optimale waarde kunt creëren. Bijvoorbeeld: op verschillende plekken bevinden zich laanstructuren met beplanting waar hiaten inzitten. Wij adviseren dan om daar bomen terug te planten, daarmee herstel je de laanstructuur, wordt de weg weer goed begeleid en krijg je ook je oriëntatiefunctie terug (‘kijk, dáár is de weg!’). Het heeft een gunstige invloed op routes voor vleermuizen en vogels en je creëert ook nog een veel prettiger fietsroute in de luwte. Voor gemeenten leert zo’n functiebenadering hoe je een euro met dubbel effect kunt uitgeven en dat het loont om afdelingoverstijgend te denken en werken’.

In het project is er veel samengewerkt met ecologen. Ecoloog Tycho Muijen van Witteveen+Bos: ‘Een mooi voorbeeld van functiemenging is de waarde-toekenning van de houtwallen langs de Vogelweg in Maarssenbroek. Deze groene wallen werken enerzijds geleidend en afschermend voor het verkeer en anderzijds, door de lijnvormigheid en de relatief soortenrijke vegetatie, als zeer geschikt foerageer-, broed- en migratiegebied voor onder andere vogels. Het was gewoon groen, en nu heeft het een extra waarde gekregen en wordt daar rekening mee gehouden in beleid’.

Multifunctioneel design

Projectleider en landschapsarchitect Harro Wieringa werkt graag volgens het principe ‘Multifunctioneel ontwerp’, met een open blik voor nieuwe kansen en extra baten. ‘In onze ontwerpopdrachten kunnen we technische oplossingen heel goed combineren met landschappelijke en ecologische waarden. Dat vraagt ook bij Witteveen+Bos om een andere manier van denken: niet te snel in de gegeven oplossingsrichting. Mijn uitdaging is om onze specialisten creatieve ideeën te laten inbrengen en nieuwe mogelijkheden te scheppen binnen een project. Als dat lukt, krijgt je zóveel kwaliteitsverbetering!’.

Meer weten?

Onze projecten

Wij voeren jaarlijks bijna 5.000 projecten uit op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. 

<>