Duurzame drinkwatervoorziening voor Dhaka

Dhaka Water Supply & Sewerage Authority (DWASA) is verantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening in Dhaka (de hoofdstad van Bangladesh), die sterk afhankelijk is van grondwater. Momenteel blijft de grondwateraanvulling echter achter bij de onttrekking, waardoor het grondwaterpeil aanzienlijk is gedaald. DWASA is tevens van plan om de productiecapaciteit te vergroten om de groeiende bevolking van Dhaka en omgeving te kunnen blijven voorzien van voldoende drinkwater. In de toekomst zal er daarom meer gebruik worden gemaakt van oppervlaktewater om aan de vraag tegemoet te komen. De Meghna-rivier is aangewezen als belangrijkste bron voor de inname van oppervlaktewater. Er zijn twee innamepunten geselecteerd en als deze in 2021 in bedrijf zijn genomen, zal de Meghna voorzien in ruim 40 % van DWASA’s behoefte aan ongezuiverd (‘ruw’) water.

Veiligstellen watervoorziening

Dit project wordt financieel ondersteund door de Asian Development Bank, die subsidie voor technische ondersteuning heeft verstrekt aan de overheid van Bangladesh. Doel van de opdracht is om de overheid te helpen bij het versterken van de controle- en handhavingsmechanismen voor de Meghna-rivier, zodat de watervoorziening van Dhaka op de lange termijn kan worden veiliggesteld. Witteveen+Bos voert dit project uit in een consortium met onder meer Deltares.

Hierbij zijn de volgende producten en diensten geleverd:

  • Versterking van het controle- en meldingssysteem voor het desbetreffende deel van de Meghna-rivier, inclusief het in kaart brengen van waterverontreiniging;
  • Proefproject met stimulerings-/beloningssysteem voor de bestrijding van waterverontreiniging;
  • Ecologisch kritiek gebied vastgesteld; voorbereidingen getroffen om het gebied die status te geven;
  • Trainingsprogramma’s.

Meer weten?

Onze projecten

Wij voeren jaarlijks bijna 5.000 projecten uit op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. 

<>