Sanering voormalige droogkuis site i.f.v. projectontwikkeling

“Wasserij der Vlaanderen” is een voormalige droogkuis, waarvan de activiteiten in 2011 stopgezet werden. Gezien het terrein een oppervlakte van ruim 2.000 m² beslaat, biedt het heel wat mogelijkheden en net daarom wil het stadsbestuur van Gent deze site een nieuwe invulling geven. Gezien de voormalige activiteiten van de droogkuis en om het terrein te kunnen omdopen tot een leefbare ontmoetingsplaats voor alle buurtbewoners, was het noodzakelijk om de kwaliteit van de bodem te onderzoeken.

Beschrijvend bodemonderzoek brengt VOCI-verontreining aan het licht

Zo heeft Witteveen+Bos in 2009 een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd, waarmee we de verontreiniging en mogelijke risico’s voor omwonenden gedetailleerd in kaart konden brengen. De resultaten van dit onderzoek toonden aan dat er sprake was van een bodemverontreiniging met VOCI’s tot op een diepte van 10 à 11 m.

Door de jaren heen hebben deze VOCI’s zich via het grondwater verspreid naar 200 percelen in de directe omgeving, waardoor een bodemsanering noodzakelijk was. De uitgevoerde luchtmetingen op het terrein toonden aan dat er geen onmiddellijk risico was voor de omwonenden. Toch heeft Witteveen+Bos geadviseerd om het gebruik van grondwater te vermijden.

In opdracht van de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) maakten we - na de stopzetting van de activiteiten in 2011 - een eerste gefaseerd bodemsaneringsproject op. Hierbij focusten we ons voornamelijk op de kernzone, die zich ter hoogte van de droogkuisinstallaties bevindt.

In-situ saneringstechniek met toeslagstoffen en bacteriën

Onder begeleiding van Witteveen+Bos startte de sanering in het najaar van 2017 met een inpandige ontgraving van de verontreiniging tot ca. 3,5 m-mv. Kort daarna volgde een in-situ sanering op basis van gestimuleerde biologische afbraak van de verontreiniging. Met deze techniek worden toeslagstoffen en bacteriën in de bodem geïnjecteerd, waarna het grondwater opgepompt wordt en circuleert. Dit om de biologische afbraak van de verontreiniging ondergronds te stimuleren. Ondertussen werd de eerste fase binnen dit project afgerond.

In een tweede fase zal de sanering van de zone ter hoogte van de riolering langs de Kunstenaarsstraat plaatsvinden. Hiervoor werd reeds een bodemsaneringsproject opgemaakt, waarbij voorzien werd om toeslagstoffen langs het rioleringstraject van de Kunstenaarsstraat en de Beeldhouwersstraat te injecteren. We opteren voor deze techniek, omwille van de diepte waarop verontreiniging situeert, de heterogeniteit van de ondergrond. Na 2 jaar monitoring van deze fasen zal bepaald worden of de sanering van de pluim nog nodig is en zo ja, op welke manier.

Meer Informatie?

IMG_20200929_144643__01.jpg
Pieter Buffel
pieter.buffel@enissa.com
<>