Bodemsanering voormalig REGEV gasfabriek

De locatie van de voormalige REGEV-gasfabriek ligt in het centrum van Hilversum. Dit vervallen terrein wordt herontwikkeld tot een hoogwaardig woongebied. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de bodem ernstig verontreinigd was met stoffen die in gasfabrieken gewoonlijk worden aangetroffen, namelijk metalen, cyanide, aromaten, olie en teerachtige verbindingen. Het terrein moest daarom grondig worden gesaneerd om het geschikt te maken voor toekomstig woongebruik.

Voor de bodemsanering werd een van de grootste in-situ chemische oxidatie-installaties ontworpen en toegepast. Witteveen+Bos stelde het saneringsactieplan op. Gezien de specifieke verontreinigings- en grondwater situatie op de site koos de klant voor een combinatie van in situ chemische oxidatie, afgraving en grondwaterwinning en -zuivering. Witteveen+Bos begeleidde na het opstellen van het plan de technische aspecten van de sanering. De saneringswerken zijn afgerond en de eerste bewoners zijn verhuisd naar hun nieuw gebouwde woningen.

More information?

<>