‘Het kennen van de voetgangersintensiteit is cruciaal voor juiste beleidskeuzes’

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1678230000000) }}

‘De stad voetgangersvriendelijker maken, lost veel grootstedelijke problemen op’, vertelt Laurens Versluis, Urban Data Scientist bij Witteveen+Bos en product owner van de LoopMonitor. ‘Als mensen lopen in plaats van de auto nemen, verbetert de luchtkwaliteit, neemt de sociale cohesie toe, besparen we ruimte én verbetert de gezondheid van mensen omdat ze meer bewegen.’

Laurens woonde en werkte zes jaar in Londen. In zijn periode bij Space Syntax, een stedenbouwkundig adviesbureau, bouwde hij mee aan de voetgangersvriendelijkheid van deze metropool. ‘In Londen heb ik letterlijk gezien wat het een stad brengt als je de voetganger centraal zet. Die ervaring inspireert me nog iedere dag.’

Onderlinge connectiviteit

De stad beschouwen als een netwerk. Het is één van de belangrijkste lessen die de urban data scientist vanuit de UK heeft meegenomen naar Nederland. ‘Ruimtes en gebouwen en de onderlinge connectiviteit zijn een belangrijke voorspeller van voetgangersgedrag. Deze netwerken vormen een fundament voor patronen. Patronen waarmee je inzicht krijgt in het gedrag van voetgangers.’

In Nederland staat denken vanuit de voetganger nog in de kinderschoenen. Laurens: ‘Omdat voetgangers geen probleem veroorzaken, is geen oplossing nodig en bestaat geen urgentie om beleid te maken. Gelukkig tekent zich een inhaalslag af.’

Een foto van Laurens Versluis. Hij staat voor een trap.

Voetganger is ‘ongrijpbaar’

Complicerende factor bij deze inhaalslag is de relatieve onvoorspelbaarheid van voetgangers. ‘Automobilisten volgen borden. Voetgangers zijn een stuk ongrijpbaarder. Mensen lopen vrij door de publieke ruimte, maar gaan ook zomaar zitten of stilstaan. En ook: zodra mensen uit de auto, de bus, de tram of de trein stappen veranderen ze in een voetganger.’

Inzicht krijgen in de voetganger is essentieel om beleid en ontwerpen te maken voor de voetganger. Vanuit deze urgentie ontstond bij Laurens en zijn team het idee om relevante en actuele data te verzamelen en combineren over de voetganger in de stad.

In 2019 werd de LoopMonitor gelanceerd; één van de eerste data-gedreven tools voor het in kaart brengen van voetgangersintensiteit en de beloopbaarheid van straten in Nederland. ‘Dankzij het AI-model kunnen we voorspellen waar er hoeveel mensen lopen. Voetgangerstellingen en analyses van verschillende stedelijke datasets worden constant verrijkt met nieuwe data-input van het te analyseren gebied.’

Gezonde en leefbare stad

Met de LoopMonitor is het mogelijk om de voetganger aan tafel te zetten bij het maken van beleid en ontwerp. De voetgangersintensiteit kennen is cruciaal om de juiste beleidskeuzes te maken. En om lopen zichtbaar te maken als ideale vorm van modaliteit.

‘Ikzelf vind lopen een fijne manier van mezelf verplaatsen. Je ervaart de omgeving, maakt makkelijk contact met mensen, natuur, gebouwen en voorzieningen’, vertelt Laurens. ‘In mijn visie is een stad die afgestemd is op de voetganger, automatisch een gezonde en leefbare stad voor iedereen.’

Meer weten?

Wim adviseert op het gebied van integrale mobiliteitsoplossingen. De LoopMonitor helpt daarbij om de kwaliteit van voetgangersnetwerken in kaart te brengen.

BERW3 (1)f.jpg
Wim van den Berg Group leader sustainable mobility and spatial planning