Symposium ‘Oost-Nederland in transitie’

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1651788000000) }}

De toekomst van het landelijk gebied

Waarom het landelijk gebied?

Het landelijk gebied is volop in beweging en speelt een belangrijke rol in de maatschappelijke vraagstukken binnen Nederland. We kampen met de effecten van klimaatverandering, hebben een grote stikstofopgave, zitten in een energietransitie en hechten steeds meer waarde aan een duurzame voedselketen. Kortom, er heerst grote druk op de (beperkte) ruimte in het landelijk gebied van Nederland. Hoe richten we deze ruimte integraal in met het oog op de toekomst? 

Waarom Oost-Nederland?

Tijdens het symposium op 9 juni 2022 richten we ons op het landelijk gebied van Oost-Nederland. Op deze hoge zandgronden is de problematiek rondom droogte omvangrijk en zijn de effecten extreem. We gaan met elkaar in gesprek over hoe we kunnen opereren binnen de grenzen van het natuurlijke bodem- en watersysteem. Bovendien: hoe vinden wij als bewoners van dit toekomstige landschap een passende plek in dit systeem?

Wat kan je verwachten?

Tijdens dit symposium staat leren van elkaar en het wegnemen van grenzen centraal. We gaan in gesprek met verschillende stakeholders binnen het landelijk gebied en zoeken samen naar antwoorden op belangrijke vragen als: hoe richten we dit toekomstige landschap in? En: waar liggen kansen voor transitie in het landelijk gebied in Oost-Nederland? 

Inspirerende sprekers gaan in op de samenhang tussen de uitdagingen die spelen in het landelijk gebied van Oost-Nederland. In creatieve ontwerpsessies gaan we om tafel met agrarisch ondernemers en andere partijen uit dit landelijk gebied. Het doel van dit symposium is om gezamenlijk kansen te onderzoeken die bijdragen aan een robuust landelijk gebied in Oost-Nederland. Meer specifiek: hoe wij daar actief aan kunnen bijdragen als  ingenieursbureau, kennisinstituut, beleidsmaker, beheerder, bewoner, enz. 

Praktische zaken

Datum: 9 juni 2022
Locatie: Boode in Bathmen
Tijd: 12.00 uur - 18.00 uur