Raamcontract Gemeente Utrecht ondertekend

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1493848800000) }}

Onlangs ondertekenden de Gemeente Utrecht en Witteveen+Bos een raamovereenkomst voor ingenieursproducten. De overeenkomst is voor alle civiele en infrastructurele werken voor natte en droge bouw. Adviesproducten die Witteveen+Bos binnen deze overeenkomst zal verrichten, liggen op het gebied van civiel- en landschapsontwerp en advies, planningen en vergunningen, kostenramingen, risicoanalyses, geotechnisch en hydrologisch advies, flora en faunaonderzoeken, verkeerskundige analyses, ontwerp en advies elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties, opstellen van aanbestedings- en contractdocumenten (RAW en UAV-GC)  en uitvoeringsbegeleiding. Met deze overeenkomst wordt een vervolg gegeven aan de raamovereenkomst diensten tussen de gemeente en Witteveen+Bos voor de inzet van civieltechnisch personeel, die op 1 augustus 2017 afloopt. De nieuwe overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar met tweemaal een optie tot verlenging van een jaar.

De Gemeente Utrecht werkte tot voor kort vooral met haar eigen ingenieursbureau, maar deze raamovereenkomst is de eerste stap in de transitie op weg naar een regiegemeente. De gunning aan Witteveen+Bos is gebaseerd op een plan van aanpak dat door de gemeente beoordeeld werd op vier onderdelen: visie op samenwerking, projectorganisatie, kwaliteitsborging en duurzaamheidsaanpak. Op alle onderdelen scoorde Witteveen+Bos erg hoog. Daarnaast was certificering op de CO2-prestatieladder een vereiste en was er een social return verplichting waaraan Witteveen+Bos kan voldoen.

Er zijn op het moment nog geen uitvragen binnen deze raamovereenkomst gedaan, maar wanneer dat het geval is, zal Witteveen+Bos op het gebied van landschapsarchitectuur samenwerken met OKRA Landschapsarchitecten. De werkwijze en filosofie van OKRA en Witteveen+Bos sluiten nauw op elkaar aan en samenwerking in het verleden, zoals bij het Jaarbeursplein in Utrecht, geeft reden om ook deze samenwerking te continueren.