Publicatie 3DCP-richtlijn

News Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1710975600000) }}

Begin februari 2024 werd de eerste CROW-CUR-richtlijn over 3D-betonprinten gepubliceerd. Witteveen+Bos leverde de helft van het auteursteam, in de vorm van twee experts, dat werd aangevuld met deskundigen van de TU Delft. 

De richtlijn is bedoeld als handreiking voor de toepassing van 3D-betonprinten (3DCP), in een tijd waarin er nog weinig generieke regelgeving voor deze innovatieve ontwikkeling bestaat. Dit helpt zowel makers als toetsers bij het beoordelen van 3D-betonontwerpen en -werken. Stichting CROW is een kennisplatform dat onder andere aanbevelingen en richtlijnen publiceert die algemeen gezien worden als ‘de standaard’.

Meer informatie

<>