Praktijkcursus Omgevingswet: leren door te doen

Om overheidsprofessionals te helpen om grip te krijgen op de gewijzigde omgevingsplanprocedures en vergunningstrajecten, heeft Witteveen+Bos de praktijkcursus Omgevingswet ontwikkeld. In de praktijk werken met én toepassen van de Omgevingswet is een essentieel onderdeel van de cursus.

26 wetten, 60 AMvB’s en 75 regelingen worden teruggebracht naar één wettelijk stelsel. Dit heeft veelal een radicaal andere werkroutine tot gevolg voor medewerkers in het ruimtelijk domein. Om overheidsprofessionals handvatten te bieden, stellen de cursusleiders hun kennis en ervaring beschikbaar, waarbij een praktijkgerichte uitleg van het theoretisch kader de basis vormt.

Actuele casussen uit de eigen gemeente, omgevingsdienst of waterschap dienen als startpunt om de Omgevingswet te leren toepassen. Zo komen alle aandachtspunten en uitdagingen voorbij. De inhoud en de lengte van de cursus is bovendien op maat samen te stellen in overleg met de cursusleiders.

Als projecten-organisatie bouwt Witteveen+Bos in hoog tempo ervaring op over de nieuwe Omgevingswet. ‘We staan onze opdrachtgevers bij met het maken van omgevingsplannen en adviseren omtrent omgevingsvergunningprocedures. Met de praktijkcursus is deze praktijkervaring met de Omgevingswet beschikbaar voor iedereen die actief is in het ruimtelijk domein en VTH’, vertellen cursusleiders Claartje Zomer en Justin Keizer.

Afhankelijk van het vooraf gekozen programma, bezit u na de praktijkcursus de volgende vaardigheden én kennis:

 • Basiskennis van de Omgevingswet
 • Werken met omgevingsplan, waterschapsverordening, omgevingsverordening en de omgevingsvergunning
 • Kennis van BOPA en/of projectbesluit en de mogelijkheid om vergunningen hiermee te stroomlijnen
 • Werken met activiteiten in de omgevingsvergunning (technische bouwactiviteit, milieubelastende activiteit, omgevingsplanactiviteit)
 • De knip: scheiden van technisch en ruimtelijk bouwen
 • Wie is het bevoegd gezag?
 • Bepalen van indieningsvereisten en beoordelingskader van omgevingsvergunning
 • Procedures van de Omgevingswet en de rechtsbescherming
 • Werken met overgangsrecht en de Bruidsschat

 

Goede beoordeling door deelnemers

Deelnemers van gemeenten en andere overheden uit heel Nederland beoordelen onze praktijkcursus gemiddeld met een 8,3. Hieronder een bloemlezing uit de opmerkingen op de beoordelingsformulieren:

‘Eindelijk een cursus waarin we in de praktijk met de wet aan de slag gaan’

‘De cursusleiders zijn enthousiast en beschikken over waardevolle praktijkervaring met de Omgevingswet’

‘Inbreng van casussen uit onze eigen gemeente helpt om de hiërarchie van de Omgevingswet beter te begrijpen en toe te passen’

‘Witteveen+Bos biedt veel ruimte voor afstemming op onze eigen afdeling en gemeente’

‘Het zwaartepunt ligt op toepassing in onze eigen dagelijkse praktijk; zeer waardevol’

Voor wie is deze praktijkcursus?

Wij verzorgen praktijkcursussen op maat voor gemeentes, omgevingsdiensten of waterschappen.

Iedere praktijkcursus wordt qua inhoud vooraf afgestemd op de wensen van de opdrachtgever en is bedoeld voor medewerkers in het ruimtelijk domein en VTH, zoals  vergunningverleners, plantoetsers, handhavers, medewerkers bezwaar en beroep, projectleiders, uitvoeringsjuristen en front office medewerkers.

Praktische informatie

 • De praktijkcursus wordt aangeboden als een in-company / in-house training. Onze specialisten verzorgen de cursus op locatie bij de opdrachtgever.
 • De inhoud van de cursus wordt bepaald in samenspraak met de opdrachtgever.
 • Ook de cursusduur wordt bepaald in samenspraak met de opdrachtgever; op basis van dagdelen.
 • De prijs is op aanvraag en afhankelijk van het aantal dagdelen.

Telefoonnummer: +31 (0)570 69 79 11
E-mail: omgevingswet@witteveenbos.com

Deel deze pagina