Onderzoek EMC-beïnvloeding Willem Buytewechstraat

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1622498400000) }}

In het Rotterdamse stadsdeel Delfshaven werkt Rotterdam Engineering, in opdracht van Eneco, aan het ontwerp van project ‘Willem Buytewechstraat’. In dit project worden een aantal stadsverwarmingsleidingen vervangen door nieuwe, duurzamere leidingen en worden de leidingen deels in een nieuw tracé aangelegd. Dit tracé bevindt zich in de nabijheid van een aantal middenspannings- en hoogspanningskabels.

Witteveen+Bos onderzocht, aan de hand van de norm NEN 3654, wat de eventuele gevolgen zijn met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Voorkomen moet worden dat er ontoelaatbare EMC-beïnvloeding kan optreden tussen de middenspannings- en hoogspanningskabels en de aan te leggen buisleidingen voor stadsverwarming. Met behulp van detailberekeningen zijn hierbij de maximale optredende spanningen berekend voor de buisleidingen. Aan de hand van de verkregen uitkomsten is vastgesteld dat er geen ontoelaatbare EMC-beïnvloeding optreedt.

Meer weten?

<>