Omgevingsvisie Den Haag

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1631052000000) }}

Witteveen+Bos (hoofdaannemer) is, samen met ECHO Urban Design, Witteveen+Bos, Rho adviseurs en Boomvanmourik, geselecteerd door de gemeente Den Haag voor ondersteuning bij het opstellen van de Omgevingsvisie. De gemeente Den Haag werkt aan een langetermijnvisie voor Den Haag binnen de context van de regio, waarbij ze wil investeren in een permanente dialoog over de toekomst van de fysieke leefomgeving.

Het team gaat de gemeente in haar afwegingen ondersteunen doormiddel van een omgevingseffectrapport (OER). Daarbij wordt een zorgvuldige 0-meting uitgevoerd door de Staat van de Leefomgeving in beeld te brengen. Om de dialoog over de Omgevingsvisie levend en toegankelijk te maken voor alle stakeholders in de stad, zetten we integrale beelden in als middel. Deze beelden maken inzichtelijk hoe keuzes in de Omgevingsvisie leiden tot transformaties in de stad als reactie op opgaven waar de stad voor staat. Het geeft de gemeente handvatten om de groei van de stad hand in hand te laten gaan met een kwaliteitsimpuls.

Door wonen, welzijn, economische vitaliteit, klimaatadaptatie, vergroening, leefbaarheid en bereikbaarheid in samenhang te bekijken, ontstaat er letterlijk ruimte in de stad. In ontwerpend onderzoek toetsen we de gewenste toekomst. De OER wordt ingezet om de effecten van de ontwikkelrichtingen te meten. Het team is trots dat om samen met de gemeente een duidelijke stip op de horizon te zetten voor de ontwikkeling van een mooie, duurzame en kansrijke Haagse leefomgeving.

Meer informatie?