Nieuwe ruimtes voor onze experts en ontmoeting

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1642806000000) }}

Witteveen+Bos maar liefst drie nieuwe kantoren. In april werd, na herhaaldelijk uitstel door de pandemie, het kantoor in Panama geopend. In november en december volgden de verhuizing naar een groter pand van het kantoor in Utrecht, en de opening van een pop-upkantoor in Groningen. In de beginfase kon er helaas natuurlijk weinig gebruik gemaakt worden van de extra mogelijkheden. We zijn blij met de nieuwe kantoren, want ze passen bij onze langetermijndoelen. We zitten op deze plekken dichter bij onze opdrachtgevers, (toekomstige) talenten en andere partners, wat helpt om aan onze duurzame samenwerkingen invulling te geven.

Panama

De uitbreiding naar Panama past bij het toenemende aantal projecten in Latijns-Amerika waar aan wordt gewerkt. Het nieuwe kantoor fungeert als zogenaamd front office. Voor Panama is gekozen vanwege de centrale ligging in de regio. De vestiging in Panama versterkt onze lokale positie in de delta- en watertechnologie en biedt ons kansen voor projecten op het gebied van veerkrachtige steden (‘resilient cities’). Het is de intentie om veel samen te werken met lokale partners.

’We hebben al veel projecten gedaan in deze regio en we zien een groot groeipotentieel in verschillende markten,’ zegt Paul Ravenstijn, managing director front office Panama. ‘Zo hebben we jaren gewerkt aan de scheepsbypass van de Itaipudam. Momenteel werken we aan een maritieme port terminal in Uruguay en aan een masterplan en maatregelontwerp voor stedelijk waterbeheer in Trinidad and Tobago. Het front office in Panama heeft een driedelig doel. Ten eerste willen we ons regionale netwerk van betrouwbare opdrachtgevers en partners verder versterken. Dat werkt het beste als je aanwezig bent in de regio. Ten tweede zien we in de regio mogelijkheden om een belangrijke bijdrage te leveren aan de SDG’s. En tot slot dragen onze compacte front offices wereldwijd bij aan de ontwikkeling van internationaal ondernemend talent: onze mensen kunnen ‘op uitwisseling.’

Groningen

Op 23 november 2021 tekenden Witteveen+Bos en het Energy Transition Centre (EnTranCe) Groningen een strategische samenwerkingsovereenkomst. Onderdeel van deze samenwerking is de opening van een pop-upkantoor van Witteveen+Bos op de Zernike Campus in Groningen, dat begin 2022 werd geopend. De energietransitie is het centrale thema in de samenwerking tussen beide partijen.

Witteveen+Bos experimenteert met pop-upkantoren dichtbij hogescholen, universiteiten, innovatieve omgevingen of een specialistische markt die belangrijk voor ons zijn. Deze kantoren zijn in principe tijdelijk van aard. Het zijn plekken waar Witteveen+Bos’ers, studenten, opdrachtgevers en partners elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten, innoveren en van elkaar kunnen leren. De pop-up in Groningen is de tweede, nadat de eerdere pop-up in Wageningen is uitgegroeid tot een vaste kantoorlocatie. Witteveen+Bos wil met deze samenwerking haar innovatieketen en talentketen in de energietransitie versterken. Om de energietransitie te realiseren zijn de komende jaren namelijk nog veel meer experts nodig. Daarom willen wij ons talent en toekomstig talent gezamenlijk laten werken aan kennisontwikkeling. Dit gaan we op EnTranCe doen in verschillende innovatielijnen, waarin we samen met studenten, partners en klanten nieuwe oplossingen bedenken voor vraagstukken in de energietransitie: waterstof, energieparticipatie, energiesystemen en off-shore wind, warmtewet en netstrategie. ‘Voor de volgende fase van de energietransitie willen we professionals en talent structureel verbinden’, zegt Jimme Zoete, kwartiermaker van het pop-upkantoor in Groningen. ‘Door samen te innoveren en kennis te ontwikkelen dragen we bij aan de maakbaarheid van deze transitie.’

Utrecht

Op 20 december 2021 is ons nieuwe kantoor in Utrecht aan de Daalsesingel 51c in gebruik genomen. Door de op dat moment geldende lockdownregels was de opening bescheiden. In tegenstelling tot onze vorige locatie in Utrecht, in een van de kantoorgebouwen van Hoog-Catharijne, is het de bedoeling om tenminste tien jaar van het kantoor aan de Daalsesingel gebruik te maken. Na het openen van het eerste kantoor in Utrecht, medio 2019, bleek de locatie dusdanig populair, dat de ruimte vrij snel al niet meer in de behoefte zou kunnen voorzien. Veel collega’s en klanten wisten het kantoor te vinden; voor overleggen met deelnemers uit verschillende delen van het land ligt Utrecht natuurlijk mooi centraal.

Het faciliteren van ontmoetingen was bij de inrichting van het nieuwe kantoor dan ook het uitgangspunt. Kantoorhoofd Wim van den Berg: ‘Witteveen+Bos wil graag samenwerken met kennispartners als de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht en klanten als het RIVM, Rijkswaterstaat, aannemers, gemeenten, waterschappen en de provincie. In zowel de stad als de provincie is veel aandacht voor klimaatadaptatie, circulair bouwen, participatie, waterveiligheid en waterbeschikbaarheid, de energietransitie en 'healthy urban living’. Dat zijn interessante vraagstukken voor de toekomst, waar wij als advies- en ingenieursbureau graag aan werken. Ons centraal gelegen kantoor, met alle ruimte en van alle gemakken voorzien, is optimaal toegerust voor de interne en externe samenwerkingen die we hiervoor aangaan.’

Meer informatie

<>
<>