Jaap van der Graaf-prijs uitgereikt aan Heleen de Fooij

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1484521200000) }}

Op 13 januari 2017 is tijdens de 69e Vakantiecursus ‘Over Waterlust en Overlast’ van de afdeling Watermanagement van de TU Delft de Jaap van der Graaf-prijs uitgereikt aan Heleen de Fooij. De prijs wordt toegekend aan een student of onderzoeker die in het voorgaande jaar het beste Engelstalige artikel over de stedelijke watercyclus schreef. Het winnende artikel van De Fooij en mede-auteurs is gepubliceerd in het blad ‘Resources, Conservation and Recycling’ en is getiteld ‘Wastewater as a resource: Strategies to recover resources from Amsterdam’s wastewater’.

De jury beoordeelde in totaal 39 inzendingen, waarvan het niveau hoog was en erg dichtbij elkaar lag. Tijdens de Vakantiecursus werden de drie genomineerden en de winnaar bekendgemaakt. De jury heeft de artikelen op vijf criteria beoordeeld: maatschappelijke bijdrage, innovatie, toepasbaarheid op korte/middellange termijn, wetenschap en taal. Op basis hiervan is een top 7 samengesteld. De jury koos het artikel van De Fooij als winnaar, met name haar voorgestelde adaptieve beleidsmaatregelen gooiden hoge ogen. Zoals zij zelf zegt: ‘In een wereld met schaarse grondstoffen, is terugwinning steeds aantrekkelijker. Adaptief beleid, met inbegrip van interacties tussen maatregels, is geschikt om met een grote verscheidenheid aan mogelijkheden en onzekerheden om te gaan’.

Heleen de Fooij studeerde af aan de Universiteit Twente, in Civil Engineering and Management, met als specialisatie Water Engineering and Management. Hierbij staat het gedrag en de beheersing van watersystemen centraal. Momenteel volgt De Fooij een traineeschap in het middelbare onderwijs, waarbij zij als wiskundedocent voor de klas staat.

De Jaap van der Graaf-prijs is op initiatief van advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos ingesteld in 2009 toen Van der Graaf terugtrad als hoogleraar in de Behandeling van Afvalwater aan de TU Delft. Jaap van der Graaf was van 1988 tot 2003 algemeen directeur van het ingenieursbureau uit Deventer. De prijs wordt jaarlijks toegekend en bestaat uit een geldbedrag van 5.000 euro en een glasobject.

Artikelen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • het onderwerp betreft de stedelijke watercyclus (drinkwater, afvalwater en riolering) en draagt bij aan de profilering van de Nederlandse expertise op dit gebiedde auteur studeert aan een Nederlandse universiteit of is werkzaam binnen de Nederlandse beroepspraktijk
  • indien de auteur ten tijde van publicatie niet (meer) werkzaam is binnen de Nederlandse beroepspraktijk, geldt dat het onderzoek in Nederland moet hebben plaatsgevonden
  • het Engelstalige artikel is in 2016 gepubliceerd in een peer reviewed tijdschrift
  • het onderwerp is in de praktijk toepasbaar.

De onafhankelijke jury bestond uit prof.dr.ir. Jules van Lier (TU Delft/Unesco-IHE, voorzitter), prof.dr.ir. Gertjan Medema (TU Delft/KWR Water), dr.ir. Jasper Verberk (Evides), ir. Ad de Man (Waterschapsbedrijf Limburg), dr.ir. Arjen van Nieuwenhuijzen (Witteveen+Bos), ing. Cor Merks (Witteveen+Bos) en dr.ir. Hardy Temmink (WUR/Wetsus).