Hoe toets je de losmaakbaarheid van bouwwerken in de GWW?

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1675119600000) }}

We zijn hard op weg naar een circulaire bouw- en infrasector. Vanaf 2030 zullen alle overheidsaanbestedingen circulair zijn. Losmaakbaarheid van bouwwerken is een belangrijke sleutel om hoogwaardig hergebruik zonder waardeverlies mogelijk te maken.

Om deze ontwikkeling te stimuleren en tot meer modulaire ontwerpen te komen, heeft Witteveen+Bos een meetmethode doorontwikkeld waarmee de mate van losmaakbaarheid van GWW-werken kan worden getoetst. De tool is uitgebreid in opdracht van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie. De methode toetst op welke manier producten met elkaar zijn verbonden, hoe toegankelijk die verbindingen zijn, op welke manier producten in een object zijn opgebouwd en of producten elkaar doorkruisen.

Daarbij staan we stil bij de levensduur van alle producten en bij hoe vaak de producten in het ontwerp voorkomen. Ten slotte toetst de meetmethode op welke manier het object met het omliggende netwerk (een essentieel aspect in de GWW!) verbonden is. De meetmethode draagt zo bij aan het identificeren van losmaakbare onderdelen in het ontwerpproces en aan verbeterpunten waarmee het ontwerp kan worden geoptimaliseerd. De meetmethode met bijbehorende tool komt beschikbaar vanaf de Week van de Circulaire Economie (6 t/m 11 februari 2023).