Groot onderhouds-projecten voor gemeente Haarlem

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1495058400000) }}

De gemeente Haarlem zet een volgende stap in het onderhoud van de stad. Na het dagelijks beheer van de openbare ruimte worden vanaf 17 mei 2017 ook alle groot onderhoudsprojecten door vaste contractpartners uitgevoerd.

Bij de voorbereiding van projecten wordt de gemeente Haarlem ondersteund door Antea Nederland B.V. en Witteveen+Bos raadgevende ingenieurs B.V. Bij de uitvoering van de projecten zijn Dura Vermeer divisie Infra B.V., Heijmans Infra B.V., aannemingsmaatschappij van Gelder B.V. en Oosterhof Holman beton- en waterbouw B.V. gecontracteerd. De contractperiode geldt voor vier jaar met de mogelijkheid tot nog een jaar verlenging.

‘De nieuwe manier van werken met vaste partners moet ervoor zorgen dat door intensievere samenwerking de groot onderhoudsprojecten efficiënter worden uitgevoerd. De nieuwe partners gaan daarnaast op innovatieve wijze een bijdrage leveren aan de circulaire economie en duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Haarlem. Voor participatie en inspraak blijft de gemeente verantwoordelijk. De marktpartijen hebben hierin alleen een ondersteunende rol’, aldus wethouder Cora Yfke Sikkema.

Intensieve samenwerking

De komende jaren werkt de gemeente samen met twee project- en ingenieursbureaus voor de voorbereiding van projecten en vier aannemers voor de uitvoering. Door de samenwerking ontstaat meer routine en duidelijkheid in de rolverdeling tussen de regisserende gemeente en de regie partners. Daarnaast kunnen de gemeente en de verschillende partners beter gebruik maken van elkaars innovatiekracht.

Efficiency in de projecten wordt verhoogd

Door intensieve samenwerking met vaste partners is ook de verwachting dat de efficiency in de projecten wordt verhoogd. Doordat er eenmaal in de vier jaar een Europese aanbesteding plaatsvindt in plaats van voor ieder project twee aanbestedingsprocedures. Ook de kwaliteit van de dienstverlening van de marktpartijen gaat omhoog.

Witteveen+Bos wordt voor de gemeente Haarlem de vaste partner in het perceel Haarlem-West. Dit betekent dat wij in de komende vier jaar voor de gemeente alle groot onderhoudprojecten ten westen van het Spaarne (de stadsdelen Noord, Centrum en Zuidwest) gaan voorbereiden en begeleiden tijdens de uitvoering. De gemeente verwacht circa 20 projecten per jaar met ons voor te bereiden. In de projecten gaan we invulling geven aan de duurzaamheidsambities van de gemeente. De gemeente Haarlem is geen onbekende partner voor Witteveen+Bos. Op 18 februari jongstleden zijn, na een grondige renovatie, de Buitenrustbruggen weer in gebruik genomen. De renovatie is naar tevredenheid van alle stakeholders uitgevoerd. Witteveen+Bos verzorgde ook voor dit project de voorbereiding en begeleiding van de uitvoering. Daarnaast bereiden we momenteel in opdracht van de gemeente de herinrichting van de Zaanenstraat voor. Om te komen tot een gedragen ontwerp voor de Zaanenstraat heeft Haarlem kennisgemaakt met de mogelijkheden die Virtual Reality ons in projecten biedt. Wij hebben vertrouwen in een succesvol vervolg van de samenwerking met de gemeente Haarlem en de andere partners voor groot onderhoud.