GreenInfra4Beira: integraal proces met duurzaam ontwerpen

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1514761200000) }}

Een deel van de stad Beira in Mozambique staat door de lage ligging meerdere maanden per jaar onder water. Om wateroverlast op een toekomstgerichte wijze aan te pakken is met GreenInfra4Beira een totaalpakket van groene maatregelen samengesteld. Witteveen+Bos heeft dit integrale project samen met lokale partners en de Nederlandse bureaus Deltares, Alterra en Wissing uitgevoerd. GreenInfra4Beira is een vervolg op het Masterplan voor de ontwikkeling van Beira en richt zich op de circa 700 hectare grote wijk Chota. Dit gebied bestond oorspronkelijk uit laaggelegen landbouwgrond. De afgelopen jaren is een sterke verstedelijking opgetreden. Door de lage ligging is er veel wateroverlast.

Het ontwerpproces kenmerkte zich door een intensieve samenwerking tussen bewoners, gemeente, diverse specialisten en andere belanghebbenden. Om een goed integraal proces en ontwerp te realiseren, zijn er op diverse momenten workshops gehouden. De eerste, de probleemverkenning, vond plaats tijdens een bezoek aan het gebied en gesprekken met de gemeente en bewoners. Daarna zijn de begrippen GreenInfra en Ecosystem Services geïntroduceerd. Kern is het gebruikmaken van natuurlijke processen, zoals het vasthouden van water, maar ook breder: groen levert schaduw, zorgt voor een betere leefomgeving en voorziet in voedsel. Een volgende stap was het gezamenlijk inventariseren van mogelijke maatregelen en deze verwerken in een integraal ontwerp. Daarbij is gebruikgemaakt van tools zoals de Climate Adaptation app en de Adaptation support tool.

Als laatste is een business case opgesteld. Deze bevat een verkenning van de mogelijkheden om maatregelen te implementeren. Met de betrokkenen zijn op hoofdlijnen plannen opgesteld voor onderhoud en fasering. Ook is geïnventariseerd welke maatregelen kunnen worden gecombineerd met lopende ontwikkelingen in het gebied. Met de realisatie van het plan GreenInfra4Beira ontstaat een stedelijk gebied waarbij de wateroverlast tot een minimum wordt beperkt.