Gebruik de kennis van lokale bevolking bij Building with Nature

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1668639600000) }}

‘Betrek naast alle disciplines ook de lokale bevolking bij projecten. Laat ook zien dat je daadwerkelijk luistert naar hun suggesties en deze vertaalt naar concrete oplossingen. Zij hebben veelal kennis en inzichten die outsiders niet hebben. Dit is voor mij een belangrijke les van het Building with Nature-project in Indonesië waar Witteveen+Bos bij betrokken is geweest en dat in 2021 is afgerond.’

Dit is de overtuiging van Tom Wilms, namens Witteveen+Bos tussen 2014 en 2018 betrokken bij het integrale BwN-project in het Indonesische district Demak, aan de noordkust van Java.

Ernstige erosie

Dit project was gericht op kustbescherming, duurzame aquacultuur en capaciteitsopbouw. Tom: ‘De kustlijn in het district is ernstig geërodeerd, en de zee is op sommige plaatsen wel drie kilometer landinwaarts gekomen. Deze ontwikkeling is onder meer veroorzaakt door het kappen van mangrovebossen voor aquacultuur, kanalisatie van rivieren en waterbouwkundige constructies. Hierdoor heeft de zee al twee dorpen en veel visvijvers opgeslokt.’

Duurzame resultaten vragen om maatregelen die de kern van het probleem oplossen en die alle relevante aspecten meenemen, zo stelt Tom. ‘Een puur technische oplossing volstaat zelden. Er zijn ook culturele, socio-economische en bestuurlijke factoren die we hebben geadresseerd.’

Tom benadrukt dat de lokale bevolking een cruciale rol speelde in het succes van het project. ‘Zij hebben inzichten die niet op papier staan. Bijvoorbeeld, wat zijn de beste plekken om de permeabele bamboedammen te plaatsen? Zij weten precies waar funderingen van voormalige gebouwen liggen. Dan weet je dat zo’n plek niet gaat werken.’

Het opbouwen van een duurzame aquacultuur werd op dezelfde manier aangevlogen. Nederlandse en Indonesische experts werkten nauw samen met de lokale kwekers. Samen is een lesprogramma opgezet om boeren te trainen in duurzame aquacultuur.
 

Duwtje in de rug

‘Dit gaf hen het duwtje in de rug om ruimte te maken voor mangroveherstel langs de rivieren en de kust. Deze mangroven leveren voordelen op voor de visvijvers, zoals bescherming tegen de golven en betere waterkwaliteit’, motiveert Tom Wilms. ‘Ook bij het bouwen en inspecteren van de dammen stond ik regelmatig in de modder om mee te helpen. Dat is het mooie van dit project. Alle partijen doen het samen.’

Building with Nature is een programma van Wetlands International, Ecoshape, Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF), Ministry of Public Work and Housing (PU), in samenwerking met Witteveen+Bos, Deltares, TU Delft, Wageningen University & Research, UNESCO-IHE, Blue Forests, Kota Kita, Von Lieberman, the Diponegoro University, en de lokale gemeenschappen.