Gebruik de kennis van lokale bevolking bij building with nature