Fietsviaduct voor snelfietsroute Den Bosch-Zaltbommel

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1696197600000) }}

Om het gebruik van de fiets te vergroten zijn veilige en comfortabele fietsroutes onontbeerlijk. De gemeente ’s-Hertogenbosch realiseert daarom, samen met haar partners, een snelfietsroute die het NS-station Zaltbommel en station ’s-Hertogenbosch CS verbindt. In een deel van deze snelfietsroute, tussen de Ertveldweg en de rivier de Dieze, is een fietsviaduct voorzien over de Zandzuigerstraat. Samen met wUrck heeft Witteveen+Bos de ontwerpopdracht in juli 2023 gegund gekregen voor deze nieuw in te passen fietsviaduct.

De uitvraag van de gemeente betrof het ontwerpen van het fietsviaduct en het dimensioneren en voorbereiden van dit deel van de route. De opdracht omvat de projectfases van ontwerpuitwerking tot aan een uitvoeringscontract, inclusief onderzoeken en bijbehorend omgevingsmanagement. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Noord-Brabant.

wUrck en Witteveen+Bos delen een integrale aanpak op ontwerpopgaven, waarbij zij ruimtelijke ontwerpers, landschapsarchitecten, ecologen, ingenieurs en contractdeskundigen samenbrengen. Onze complementaire samenwerking in de offertefase leidde tot het verwerven van deze opdracht: de gemeente ’s-Hertogenbosch kon onze visie op de opdracht waarderen, omdat daarin het dynamische karakter van de locatie, de historische context en omgeving van de Zandzuigerstraat gecombineerd is met een efficiënte duurzame brug. Deze wordt zorgvuldig ingepast in het landschap, met ruimte voor biodiversiteit en natuurinclusief ontwerpen.

In onze visie hebben we de hellingen geminimaliseerd, wat leidt tot meer fietscomfort en minder benodigd materiaal tijdens de bouw. Door een slimme keuze in materialisering wordt de brug efficiënt samengesteld uit zo duurzaam mogelijke materialen die in demontabele elementen worden samengesteld. Dit borgt een snelle realisatiefase met zo min mogelijk hinder voor de omgeving en draagt bij aan de circulariteit van het project.

In de aansluitende hellingen en in de onderbouw van het viaduct hebben we ruimte voor het implementeren van ecologische voorzieningen, zoals verblijfplaatsen voor kleine dieren. Zo wordt ook de stedelijke biodiversiteit met dit project versterkt.

Meer informatie

<>