Drie vragen aan Rina Clemens

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1672268400000) }}

Rina is groepsleider data-analyse en informatievoorziening bij Witteveen+Bos. Haar groep realiseert digitale oplossingen, waarbij slim gebruik gemaakt is van data, voor opdrachtgevers. Dit doen zij door statistische en wiskundige technieken te gebruiken, data te beoordelen op kwaliteit, te analyseren en te programmeren tot een digitale dienst of andersoortig adviesproduct. Samen met haar groep voert ze projecten uit gericht op het creëren van waarde met data voor organisaties, beleidsmakers en de maatschappij. Wij stelden haar drie vragen.

Met welke data en informatie ben jij dagelijks bezig?

Dit is heel uiteenlopend. Een voorbeeld is het datamanagement voor het Wind op zee ecologisch programma {Wozep} in opdracht van Rijkswaterstaat. We hebben voor het programma de afspraken en werkprocessen uitgewerkt en vastgelegd en een bijbehorend datamanagementplatform ingericht waar de data van onder andere vogels, vleermuizen en zeezoogdieren beschikbaar is voor verschillende samenwerkingspartners van het programma. Hiermee heeft Rijkswaterstaat altijd overzicht in hoe het staat met het inwinnen, verwerken, opslaan en ontsluiten van deze datasets.

Hoe is jouw rol de afgelopen jaren veranderd?

Wat is veranderd is dat er steeds meer en grotere datasets beschikbaar zijn via open data platformen. Dit in tegenstelling tot een opdrachtgever die data voor zichzelf houdt en voor één specifiek project aan ons levert. Wat niet is veranderd is de noodzaak om data te beoordelen op kwaliteit voordat je deze gebruikt. Onze groep borgt dat data uiteindelijk vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar is. Vervolgens wil je met relevante data nieuwe informatie genereren voor gebruikers en dit leveren in een passende vorm zoals een interactieve GIS-viewer, zoals bijvoorbeeld bij de Hittestresskaart of als online softwaredienst, zoals de Watervraagprognosetool.

Ik zie een toekomst voor me waarin er steeds meer data van hoge kwaliteit beschikbaar komt als open data, zodat er mooie analyses en informatieproducten mee gemaakt kunnen worden.

Welke rol speelt data in projecten?

Elke specialist werkt met data, data is overal en er is ook steeds meer data. Betrouwbare gegevens vormen de basis van onze projecten. We werken nauw samen met vakspecialisten om tot een goed onderbouwd advies te komen. Met hun expertise en ervaring geven zij context aan de software ontwikkelteams. Het is belangrijk om inzicht te hebben in de context waarin je werkt, om goede adviezen met data te kunnen geven en bijbehorende diensten of tools te ontwikkelen. De wisselwerking met vakspecialisten is daarvoor noodzakelijk. Geen enkele vraag is hetzelfde en de condities en omstandigheden veranderen continue. Daarbij wisselt de kwaliteit van data vaak, en is het belangrijk om inzicht te hebben in wat er wel of niet mee kan. Want als de data prut is, is de uitkomst van een analyse dat vaak ook.

d