Directiewissel uitgesteld naar najaar

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1587506400000) }}

Witteveen+Bos zal een extra Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) houden in het najaar van 2020. De reguliere AVA was in verband met de Coronacrisis al verzet van 9 april naar 6 mei en vindt grotendeels in digitale vorm plaats. Ook de wissel in de directie wordt verplaatst naar oktober.

Witteveen+Bos kiest ervoor om in deze onzekere tijd slechts een beperkt aantal veelal noodzakelijke besluiten voor te leggen aan haar aandeelhouders. Zo stellen we onder andere voor om de bestemming van de winst van 2019 aan te houden en, ondanks de momenteel gezonde liquiditeitspositie, vooralsnog geen dividend uit te keren. Tevens worden in mei geen nieuwe partners benoemd. Medio oktober 2020 zijn we van plan om een tweede AVA houden. Tegen die tijd zijn de tussentijdse financiële resultaten tot en met augustus 2020 bekend, is er beter zicht op het effect van Corona op de liquiditeit en de werkvoorraad in 2020 en hebben we enig zicht op de verwachtingen voor 2021. Deze inzichten worden benut om in de tweede AVA aanvullende besluiten voor te leggen aan de aandeelhouders.

Algemeen directeur Karin Sluis: ‘Wij kiezen voor een solide aanpak, gericht op zorgvuldigheid en continuïteit van het bedrijf. We richten ons op gezond blijven, de productiviteit zo hoog mogelijk houden en de liquiditeit maximaal houden. Dat lukt voorlopig gelukkig heel goed en we hebben er dan ook alle vertrouwen in dat we deze tijd goed doorstaan. Samen met de beoogde directeuren Wouter Bijman en Eveline Buter vinden Stephan van der Biezen en ik het gegeven de huidige omstandigheden niet verstandig om een directiewissel te doen. Uiteraard overleggen we met hen over de belangrijkste besluiten, wat in lijn is met het advies van onze Raad van Commissarissen. De focus van alle Witteveen+Bos’ers ligt nu op continuïteit van ons bedrijf en op het blijven leveren van maximale toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers. We zijn er trots op hoe iedereen de schouders eronder zet en omkijkt naar elkaar. Deskundig, betrouwbaar en betrokken - dat kenmerkt ons als bedrijf ook nu.’