Consortium geselecteerd voor opschalen Nederlandse snellaadinfrastructuur

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1696456800000) }}

Met het pilot- en leerprogramma ‘Stopcontact op land’ wil Rijkswaterstaat kennis en praktijkervaring opdoen voor het ontwikkelen van een snellaadnetwerk voor 2030, 2040 en 2050 langs de Nederlandse snelwegen. Een consortium met APPM, CE Delft, Decisio, Equans en Witteveen+Bos in de rol van penvoerder, heeft de tender gewonnen.

In het Klimaatakkoord (2019) en het Coalitieakkoord (2021) is afgesproken dat vanaf 2030 alle nieuwe personenauto’s emissievrij zijn. Bovendien is Nederland initiatiefnemer en aanjager van een internationale koplopersgroep met als doel dat vanaf 2040 het nieuwe vrachtvervoer emissievrij is. Dit zorgt voor een snelle groei van elektrische voertuigen, waarmee automatisch de behoefte aan (snel)laadinfrastructuur snel toeneemt.

Rijkswaterstaat (RWS) is gestart met het programma Stopcontact op land als optie om tot voldoende netcapaciteit te komen voor de snellaadinfrastructuur langs snelwegen Hierbij wordt één grote aansluiting gerealiseerd. Deze aansluiting kan gebruikt worden voor laadpalen, opwek (wind of zon) en opslag op en rondom een verzorgingsplaats. RWS werkt hierbij vanuit een BOA-opdracht (beleidsondersteuning en -advies) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en wil via dit pilot- en leerprogramma kennis en praktijkervaring opdoen.

Binnen dit project is het consortium verantwoordelijk om te onderzoeken hoe ‘Stopcontact op land’ kan zorgen voor voldoende toekomstvaste netcapaciteit op verzorgingsplaatsen. Concreet betekent het dat APPM, CE Delft, Decisio, Equans en Witteveen+Bos zorgen voor:

  • Een inhoudelijk, technisch, juridisch en economisch uitgewerkt basisconcept, inclusief een voorkeursvariant voor inpassing van zon en wind, opslag en vermogensmanagement
  • Uitgewerkt technisch ontwerp voor vijf pilotlocaties
  • Uitvoerbare contracten tussen Rijk en betrokken partijen
  • Simulator voor toepassing van ‘Stopcontact op land’, als basis voor toekomstige opschaling
  • Borgen en verspreiding van kennis- en ervaring bij Rijkswaterstaat en stakeholders.

Witteveen+Bos treedt binnen deze samenwerking op als penvoerder. Bovendien zijn we verantwoordelijk voor het technische deel van het project. ‘Stopcontact op land (SOL) is richtinggevend voor de elektrificatie van mobiliteit in Nederland richting 2030, 2040, 2050 en verder. Dit maakt het een even eervolle als interessante opdracht’, zegt Jimme Zoete, technisch manager SOL en vestigingshoofd Innovatiekantoor energietransitie bij Witteveen+Bos.

‘Het Nederlandse wagenpark gaat in de nabije toekomst niet meer collectief naar de pomp om brandstof te tanken, maar staat gekoppeld aan laadpalen. SOL speelt een cruciale rol in het ontwikkelen van een slimme infrastructuur, waarmee de beschikbaarheid van laadpalen en -capaciteit langs de snelwegen op een betaalbare en uitvoerbare wijze wordt geborgd. We gaan daarbij ook kijken naar deelnetwerken. Dit maakt het mogelijk om verzorgingsplaats en laadplek lokaal te koppelen met nabije zonne- en windparken. Zo bieden we ook een slimme oplossing voor de groeiende netcongestie in Nederland.’

Meer informatie?

<>