Van woorden naar daden

Cobouw column door Wim van den Berg

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1560376800000) }}

Toen Amsterdam aankondigde in 2030 een uitstootvrije stad te willen zijn, werd ik enthousiast van de verantwoordelijkheid die de gemeente neemt om haar inwoners een stad met schone lucht te bieden. Het plan kreeg echter weinig politieke steun en in de media was er veel negatief commentaar dat de autorijder in de binnenstad wel heel hard werd aangepakt. Als kers op de taart zou het plan onhaalbaar en niet realistisch zijn op korte termijn. Persoonlijk verbaast me dat, want het is nog elf jaar tot 2030. Ter vergelijking: elf jaar geleden lanceerde Apple de eerste iPhone. Wie toen had gezegd dat in 2019 iedereen daaraan verslingerd zou zijn, werd waarschijnlijk niet geloofd.

In plaats van kritiek te leveren, moeten we een plan als dat van Amsterdam omarmen. Het is een concrete stip aan de horizon, nu nog het pad ernaar toe uitstippelen. Natuurlijk zijn nog niet alle oplossingen voorhanden die het mogelijk maken om een stad uitstootvrij te maken. De vraag is echter: wat kun je nu al doen? Verdeel de uitdaging in kleine stukjes en daar waar een oplossing ontbreekt worden gaandeweg nieuwe technieken ontwikkeld.

In mijn werkveld, de inrichting van de openbare ruimte, valt me op dat er veel bijeenkomsten zijn die zich richten op het ‘waarom’ van thema’s als energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en participatie. Minder vaak zijn er bijeenkomsten over wat we nu al concreet kunnen doen. We moeten ons niet blindstaren op energie- en klimaatneutraal zijn in 2050, maar kijken hoe we nu in Nederland met de huidige technieken bijvoorbeeld de CO2-uitstoot kunnen reduceren. Ook hier geldt het principe van opknippen en vanuit beproefde technologieën een begin maken.

Om zelf een stapje te zetten opent Witteveen+Bos per 1 juli een nieuw kantoor in Utrecht, op twee loopminuten van het station. Daarom zijn er geen parkeerplaatsen. Het is een kleine bijdrage, maar het is een van de dingen die we zelf kunnen doen. Als iedereen zo kleine stappen zet, ben ik ervan overtuigd dat Amsterdam (of Utrecht) in 2030 uitstootvrij is.

Wim van den Berg
hoofd Witteveen+Bos-kantoor Utrecht

Deze column is verschenen op de website www.cobouw.nl

Meer weten?

<>