Bouwsector slaat met Stichting Bouwerzzz handen ineen voor meer biodiversiteit

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1655935200000) }}

De bouwsector wil haar verantwoordelijkheid nemen en een bijdrage leveren aan het bewaren en verbeteren van de biodiversiteit rondom bouwprojecten. Om dit te stimuleren en te faciliteren is Stichting Bouwerzzz in het leven geroepen. Stichting Bouwerzzz is een initiatief van Witteveen+Bos samen met Dura Vermeer, Van Wijnen, DHM Infra, Vink Bouw en Tauw.

Dit initiatief van meerdere bedrijven uit de sector maakt het mogelijk om lokale natuurprojecten te steunen als extra compensatie voor de bouwactiviteiten.

De biodiversiteit neemt in een rap tempo af. De ecologische balans bewaren en waar mogelijk herstellen is dan ook een van de grootste uitdagingen waar wij als maatschappij voor staan. Net als vele andere sectoren, heeft de bouw een grote impact op de biodiversiteit. Bij nieuwbouw gaat bijvoorbeeld vaak natuur verloren en het is lastig om dit op dezelfde schaal binnen het bouwgebied terug te brengen. Ook zorgen bouwactiviteiten vaak voor versnippering van het landschap en vindt natuurcompensatie nog te weinig plaats in de directe omgeving van bouwprojecten, waardoor de biodiversiteit afneemt.

Natuur creëren

Om als bouwsector de negatieve impact op de natuur te minimaliseren is Stichting Bouwerzzz opgericht: hét netwerk voor verbetering van biodiversiteit voor de gehele sector. Van leverancier tot opdrachtgever: via Stichting Bouwerzzz  kan een extra bijdrage geleverd worden om de biodiversiteit in de omgeving van de projectlocatie te verbeteren, naast de maatregelen op het project zelf. Geambieerd wordt om voor iedere vierkante meter die een bouwproject in beslag neemt, ergens in de omgeving vier vierkante meter natuur te creëren. Deelnemende bouwbedrijven, adviesbureaus, toeleveranciers en andere stakeholders kunnen ook een donatie doen. Hiermee wordt het mogelijk om extra natuur te creëren of onderzoek te doen naar biodiversiteit.

Lokale natuurprojecten

De stichting beheert een ruim portfolio van diverse lokale natuurcreatieprojecten, aangedragen door organisaties als IVN en Trees for All. Per project wordt aangegeven wat de doelstellingen en verwachte effecten voor de biodiversiteit zijn en welke donatie noodzakelijk is om dit te realiseren. Een speciale ‘map’ maakt het mogelijk om een geschikt lokaal natuurproject te vinden. Een bouwproject of -bedrijf stelt budget ter beschikking en investeert daarmee in een lokaal initiatief. Voor ieder type project wordt gezocht naar een passend aanbod. Het natuurherstel, -behoud en –beheer van de projecten wordt uitbesteed aan experts.

Stichting Bouwerzzz

Stichting Bouwerzzz is een initiatief van Dura Vermeer, Van Wijnen, DHM Infra, Vink Bouw, Tauw, en Witteveen+Bos. Samen hebben zij besloten om als stichting de negatieve impact op de biodiversiteit binnen de bouwsector te minimaliseren. Het doel is om zoveel mogelijk partijen aan te laten sluiten, om zo gezamenlijk het verschil te kunnen maken. Om de daad bij het woord te voegen wordt binnenkort gestart met een eerste project: het aanleggen van een Tiny Forest op het schoolplein van Kindcentrum Haarzicht in Vleuten, via IVN Natuureducatie.