Waterbouwkundige constructies

De allereerste opdracht van Witteveen+Bos was het ontwerpen van de Prins Bernhardsluis te Deventer, Nederland, in 1946. Inmiddels kunnen we in onze projectenportfolio bogen op een lange historie en hebben we vele waterbouwkundige constructies zoals sluizen, bruggen, zinktunnels, stuwen en gemalen ontworpen.

Waterbouwkundige kunstwerken hebben bij uitstek een multidisciplinair karakter. De specialisten van Witteveen+Bos adviseren in de volle breedte: van haalbaarheidsonderzoeken en opgaven in de initiatief- en ontwerpfase tot de beheer- en onderhoudsfase, onder meer op het gebied van constructietechniek, betrouwbaarheid en beschikbaarheid en hydrodynamica van vul- en ledigsystemen.

IJsbelastingen

Daarnaast bieden de constructieve waterbouwers van Witteveen+Bos gespecialiseerd advies op het gebied van ijsbelastingen, vloeistof-constructie-interactie onder dynamische belastingen (aardbevingen) en dynamica van constructies.

Tot onze adviesopdrachten mogen we iconische projecten rekenen als de renovatie van de Afsluitdijk, onderzoeken voor de Beatrixsluizen, haalbaarheidsonderzoeken voor een bypass van de Itaipudam en ontwerpwerkzaamheden voor de Fehmarn Belt tunnel, die Duitsland en het Deense Lolland door middel van een zinktunnel aan elkaar zal verbinden.

Meer informatie?

We beantwoorden graag alle vragen. Neem contact met ons op via het formulier.

Delta's, Coasts and Rivers