Hoogwaardig openbaar vervoervoorziening

Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) staat voor openbaarvervoersystemen die hoogwaardige voorzieningen bieden, zoals exclusieve rijstroken of -banen, prioriteit bij verkeerslichten, comfortabele voertuigen en snelle verbindingen tussen belangrijke bestemmingspunten. Het doel van HOV is om een alternatief te bieden voor het gebruik van de auto door aantrekkelijke en efficiënte reismogelijkheden te bieden. Het speelt dan ook een belangrijke rol in de mobiliteitstransitie in het stedelijk gebied, waarbij HOV de rol van de privéauto als primair vervoersmiddel over kan nemen.

Witteveen+Bos werkt aan verschillende nieuwe HOV-verbindingen, zoals bijvoorbeeld in Eindhoven. Hier zal een nieuwe verbinding een alternatief bieden voor personenautoverkeer, waardoor de binnenstad autoluw kan worden gemaakt. Het inpassen van een HOV-verbinding in de bestaande omgeving is maatwerk en technisch complex. Daarnaast kan het aanpassen van bestaande infrastructuur ingrijpende gevolgen hebben voor aanwonenden en belanghebbenden. Witteveen+Bos brengt hoogwaardige kennis op het gebied van verkeerskunde, civiele techniek, stedelijke inpassing en omgevingsmanagement samen om van deze projecten een succes te maken.

Meer informatie

<>