Energiescenario's

Het energiesysteem in kaart gebracht

De uitdaging is groot. Ons energiesysteem zal op de schop moeten gezien de CO2-reductiedoelstellingen voor 2030 en 2050. Dat betekent dat we zwaar moeten investeren in het aanpassen van onze energie-infrastructuur, bijvoorbeeld door de toenemende elektrificering.

Onderzoek is nodig om deze investeringen optimaal te laten renderen. Hoe zal de marktvraag zich ontwikkelen? Hoe ziet de huidige, (inter)nationale energie-infrastructuur er uit en welke aanpassingen/uitbreidingen zijn nodig om duurzame energie aan iedereen ter beschikking te stellen?

Toekomstscenario’s in kaart

Witteveen+Bos heeft de expertise en ervaring om deze toekomstscenario’s - energiesysteemstudies - in kaart te brengen. We gebruiken daarbij data, onder andere van bestaande energiesystemen, de mogelijkheden en beperkingen van de ruimtelijke omgeving, beleidsplannen/visiedocumenten, technologische stand van zaken, marktvraag, et cetera.

We kunnen deze scenario’s uitvoeren voor internationale energiesystemen. Zo hebben we in samenwerking met twee partners de Scenariostudie Kernenergie uitgevoerd. Hierin hebben we onder meer onderzoek verricht naar de financieringsaspecten, de impact op grondstoffen en energiezekerheid en de gevolgen ervan op de ruimtelijke inpassing van energieproductie.

Tot slot voeren we ook vergelijkend onderzoek uit waarbij we verschillen en overeenkomsten van een groot aantal studies en rapporten over (delen van) het toekomstige energiesysteem hebben geanalyseerd.

Meer informatie?

We beantwoorden graag alle vragen. Neem contact met ons op via het formulier.