Watervraagprognosetool helpt bij de prognose van de watervraag in tijden van schaarste

Rijkswaterstaat en tien waterschappen

Witteveen+Bos heeft in samenwerking met HKV voor Rijkswaterstaat en tien waterschappen de Watervraagprognosetool ontwikkeld. De watervraagprognosetool is ingezet voor de zoetwaterregio’s IJsselmeergebied en Oost-Nederland.  

Keuzes over de waterverdeling

De tool is bedoeld voor droge tot extreem droge zomers. In die omstandigheden willen waterbeheerders vooruit kunnen kijken om op tijd juiste keuzes in de waterverdeling te maken. De tool geeft op basis van verwachte neerslag en verdamping een prognose voor de zoetwatervraag aan het oppervlaktewater tot zes weken vooruit. 

Aanleiding

De aanleiding voor de ontwikkeling waren de droge zomers in 2018 en 2019. Het voorjaar van 2020 was vervolgens ook extreem droog en in augustus dat jaar werd zelfs de heetste periode in Nederland ooit gemeten. Voor allerlei gebruiksfuncties is in deze droge perioden zoetwater nodig: voor de stabiliteit van dijken, beperken van bodemdaling, voorziening van drinkwater, koelwater voor de industrie, doorspoeling voor de waterkwaliteit in stedelijk gebied, voorkomen van zoutindringing bij sluizen, beregening van gewassen en kwetsbare natuur.

Als er een watertekort dreigt, strijden deze functies om voorrang, waarbij keuzes gemaakt moeten worden in de regionale droogte overleggen. Goede informatie over de vraag naar zoetwater is dan cruciaal.

Foto van een hand die een tuin aan het sproeien is.

IJsselmeergebied en Oost-Nederland

Witteveen+Bos heeft gekozen voor een flexibele en modulaire opzet, zodat de tool kan worden uitgebreid naar andere regio’s en er nieuwe modellen kunnen worden opgenomen. Waterbeheerders, zoals Rijkswaterstaat en waterschappen, zijn daarnaast ook nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de tool.

Interdisciplinaire digitale dienstverlening

'Hoe besluiten wij het schaarse water te verdelen tijdens extreme droogte’? Dat is een vraag waar veel waterexperts, ingenieurs, maar ook data- en software engineers van Witteveen+Bos zich dagelijks mee bezighouden. Met onze jarenlange ervaring in de advisering aan waterschappen en waterbeheerders staan we klaar om samen deze vraag te beantwoorden.

Wil je meer weten over de Watervraagprognosetool? Lees dan dit interview met Marcel Boomgaard, hydroloog bij HHNK.

Watervraagprognosetool

Schaarste aan zoetwater is een groeiend probleem. Met deze tool kan je als waterbeheerder makkelijker anticiperen op vraag en aanbod.
Een weiland dat wordt gesproeid met water.

Meer weten?

Arie zet zijn kennis en ervaring in voor een duurzame en klimaatadaptieve leefomgeving.

Arie de Nietf.jpg
Arie de Niet Senior Data Scientist