Stikstofdepositiedashboard helpt Den Haag met ambitieuze woningbouwopgave

Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag kampt met een enorme woningbehoefte en moet duizenden nieuwe woningen bijbouwen komende decennia. Maar Den Haag heeft een bijzonder stikstofdossier, de stad is namelijk omringd door beschermde Natura 2000-gebieden. Door een teveel aan stikstof in deze gebieden zullen veel bijzondere planten en dieren verdwijnen. Gezien de ligging ten opzichte van deze stikstofgevoelige natuurgebieden is de uitvoering van grote nieuwbouwontwikkelingen bijzonder lastig. Daarom deed de gemeente Den Haag een uitvraag om het effect van verschillende potentiële stikstofreducerende maatregelen doorgerekend te hebben. Hiervoor is het Stikstofdepositiedashboard ingezet.

Het Stikstofdepositiedashboard

Naast het gebruikelijke stikstofdepositie-onderzoek en rapportage dat Witteveen+Bos heeft uitgevoerd, is ook het Stikstofdepositiedashboard voor de gemeente ontwikkeld. Het dashboard is een onlineplatform waarin maatregelen zijn opgenomen die de gemeente kan nemen om stikstofdepositieruimte te creëren voor woningbouw en eventuele overige ontwikkelingen. De gemeente kan zelf maatregelen toevoegen, wijzigen of verwijderen.

Ruimte voor nieuwbouw

Het doel van het implementeren van de reducerende maatregelen was om ruimte vrij te spelen voor nieuwbouwontwikkelingen binnen de gemeente Den Haag, voor zowel de aanleg- als de gebruiksfase. Met het doorrekenen van de verschillende reducerende maatregelen kon vervolgens inzichtelijk worden gemaakt op welke wijze de gemeente zelf de benodigde stikstofruimte kon creëren.

Maatregelen

In het dashboard ziet de gebruiker de stikstofreducerende maatregelen. Hierbij kan gedacht worden aan het inzetten van elektrische voertuigen bij vervoeren van goederen, het wijzigen van parkeerterreinen en het invoeren van snelheidsverlagingen. De gemeente kan zelf nieuwe maatregelen toevoegen aan het dashboard.

Met het dashboard heeft de gemeente eenvoudig scenario’s opgesteld en doorgerekend, en kunnen bepalen welke hiervan reëel, effectief en wenselijk zijn.  

Het Stikstofdepositiedashboard

De gebruiker kan aan de knoppen draaien en zien wat de impact van een maatregel is op de stikstofuitstoot.
Een foto van een polder, je ziet riet, gras, water en een paard.

Meer weten?

Pascal geeft advies over de milieuthema’s geluid, luchtkwaliteit, geur en stikstofdepositie.

Pascal Fouraschena.jpg
Pascal Fouraschen Environmental Impact Advisor