De Fietspadplanner verbetert overleggen met de betrokken partijen

Clean Tech Regio

De Clean Tech Regio wil de fiets aantrekkelijker maken voor vervoer naar werk, station, school of winkel. Voor een betere regionale verbondenheid zetten ze in op een ‘Fietsruggengraat’ van vlotte en veilige routes. De fietsroute Deventer-Zutphen is daar een belangrijke schakel in. De Fietspadplanner ondersteunt.

Aanleiding

Opdrachtgever Clean Tech Regio wil een goed doordacht en gedragen voorstel van alternatieve fietsroutes. Samen met gemeentes Deventer, Lochem en Zutphen, de provincie Gelderland en de Fietsersbond heeft Witteveen+Bos in opdracht van de Clean Tech Regio verschillende trajecten verkent. Daarvoor zijn met behulp van de Fietspadplanner verschillende trajectopties verkend om vooral forenzen te verleiden vaker de fiets te pakken. Zodat zij vaker de 15 kilometer tussen Zutphen en Deventer duurzaam en gezond af kunnen leggen.

Veel variaties

Gedurende het ontwerpproces zijn twee trajecten geoptimaliseerd: een landelijke route en een route die parallel loopt aan de N348. Na vele variaties te hebben verkend op onder andere ruimtelijke inpassing, veiligheid en technische haalbaarheid is uiteindelijk een combinatieroute gepresenteerd. De Fietspadplanner is hier als ondersteuning van het proces ingezet.

Een foto van een roze fietspad met in wit lijnen van een fiets.

Inzetbaarheid van de Fietspadplanner

Tijdens werkgroepen werd de Fietspadplanner op een groot scherm ingezet. Geopperde route varianten konden meteen worden ingetekend en bediscussieerd. Dit werkt efficiënt en scheelt tijd en geld. Daarnaast werden doorkruiste kavels en bestemmingsplannen direct zichtbaar. Zo kan bijvoorbeeld een bepaalde optie die 4 private kavels met bestemming ‘natuur’ doorkruiste nog binnen een overleg worden verworpen. Op den duur ontstonden er veel alternatieven, maar die bleven helder en oproepbaar. Zo konden betrokken professionals op een zelfgekozen moment nog eens de opties bekijken en aanvullen.

Fietspadplanner

Een interactieve kaartomgeving, waarmee fietsroutes worden geanalyseerd door betrokken stakeholders.
Een blauw fietspadbord.

Meer weten?

Martijn focust zich op fiets en OV, uitgerust met een toolbox met datagedreven ontwerp- en gedragsveranderingsinstrumenten.

Martijn Akkermana.jpg
Martijn Akkerman Mobility expert