Fietspadplanner multi-inzetbaar bij snelfietsroute Den Bosch - Eindhoven

Provincie Noord-Brabant en gemeenten Den Bosch, Vught, Boxtel, Best en Eindhoven

Tussen Den Bosch en Eindhoven ligt de A2. Dagelijks stappen veel forenzen in de auto en maken hier gebruik van. De betrokken gemeentes zoeken samen met de provincie Noord-Brabant een alternatief voor veel forenzen die dagelijks de auto pakken, namelijk een duurzame en gezonde fietsroute. Sinds voorjaar 2019 zijn Den Bosch, Vught, Boxtel, Best en Eindhoven bezig om deze ambitie te realiseren.

Samenwerken aan een fietsverbinding

Er komt een fietsverbinding van 30 kilometer. Deze verbindt het stedelijke gebied van Den Bosch met Eindhoven via de dorpskernen van Vught, Boxtel en Best. Dit betreft een samenwerking tussen vijf gemeentes, volgens de ambities van Provincie Noord-Brabant.

Inzet van de Fietspadplanner

De Fietspadplanner is voor verschillende doelen ingezet. Onder andere om de aandachtspunten voor de uitwerking van het voorlopig ontwerp op te halen. Denk aan raakvlakken met nieuwbouwprojecten of groot onderhoud in Vught en Best of monumentale groenstructuren in Boxtel.

Daarnaast is de tool ingezet om alternatieve routes te verkennen. Bijvoorbeeld een nieuw alternatief via Achtse Barrier in Eindhoven en de route verkenning door Vught.  

De FietsPadPlanner is ook intern bij de verschillende gemeentes gebruikt om de plannen te toetsen op bijvoorbeeld ecologie en raakvlakken met andere projecten.

Een blauw verkeersbord met een fiets in het midden.

Succesfactoren

De Fietspadplanner is zeer succesvol ingezet, want zelfs over een traject van 30 kilometer konden gemeenten een beeld krijgen en houden van wat er over dit gehele traject gebeurde. Ook is de Fietspadplanner meerdere malen ingezet bij interne werkoverleggen van de gemeente Best, om vanuit diverse disciplines raakvlakken met het fietsproject op te halen. Collega’s voelden zich hierdoor gehoord en dubbelwerk werd voorkomen.  

Tot slot wordt beperkte lokale kennis gecompenseerd met de Fietspadplanner. In Vught waren er 5 route varianten waar de projectgroep samen naar keek, met aanwezigen die nooit op locatie waren geweest. Met inzet van de verschillende achtergrondkaarten en analyse functies in de Fietspadplanner kon ook door hen relevante input worden geleverd.

Fietspadplanner

Een interactieve kaartomgeving, waarmee fietsroutes worden geanalyseerd door betrokken stakeholders.
Een blauw fietspadbord.

Meer weten?

Martijn focust zich op fiets en OV, uitgerust met een toolbox met datagedreven ontwerp- en gedragsveranderingsinstrumenten.

Martijn Akkermana.jpg
Martijn Akkerman Mobility expert