• PFAS
  • Asbest
  • Micro- and nanoplastics

Emerging contaminants

Als bodemonderzoekers checken we de kwaliteit van de grond, het grondwater of baggerspecie. Vaak wordt dit onderzoek beperkt tot een aantal ‘standaard’ gevaarlijke stoffen, maar het bewustzijn omtrent nieuwe stoffen - die slechts sinds enkele decennia gebruikt worden - groeit. Hierdoor kunnen deze nieuwe stoffen eveneens als zorgwekkend beschouwd worden.

Wat maakt een stof tot een (zeer) zorgwekkende stof? Hiervoor gelden een aantal criteria:

  • de stof werd of wordt wijdverspreid toegepast, waardoor het gemakkelijk in de bodem terechtkomt
  • de stof is persistent en wordt sterk tot matig geabsorbeerd door de bodem
  • de stof is toxisch voor mensen en/of het milieu


Witteveen+Bos is expert inzake deze nieuwe ‘opkomende’ stoffen, zoals o.a.: PFAS, 1,4-dioxaan, microplastics, gebromeerde vlamvertragers,…. Zo hebben we het PFAS-expertise center opgericht, we voeren bodemonderzoek uit a.d.h.v. state of the art onderzoeksmethodes,we begeleiden de overheid bij het uitwerken van richtlijnen omtrent emerging contimants en adviseren klanten over de mogelijkheden om verontreinigde gronden te saneren.

Toch blijven we ook bijzondere aandacht besteden aan reeds gekende, maar daarom niet minder zorgwekkende stoffen zoals o.a. asbest.

Expertise rond PFAS vormt basis voor Vlaamse richtlijnen

PFAS (Poly- and Perfluoralkyl Substances) hebben handige eigenschappen, die ons dagelijks leven gemakkelijker maken. Zo zijn deze stoffen resistent tegen hoge temperaturen en zorgen ze ervoor dat materialen water-, vet- of vuilafstotend worden.

Hierdoor worden PFAS in veel producten toegepast, zoals brandblusschuim, verf, pannen, pizzadozen, ski-wax en vlekkenbescherming. Bijna iedereen heeft producten met PFAS in huis. Wetenschappelijk onderzoek toont echter herhaaldelijk aan dat PFAS niet afbreken. Ze hopen zich op in het milieu en hebben zo negatieve effecten op onze gezondheid, de waterkwaliteit en ecologie. Deze stoffengroep bestaat uit meer dan 1.000 verschillende stoffen met elk een unieke eigenschap. In die optiek worden PFAS dan ook wel ‘forever chemicals’ genoemd.

Witteveen+Bos was lid van de begeleidingsgroep van OVAM. Samen hebben we destijds de Vlaamse richtlijnen voor PFAS-onderzoek opgesteld, alsook de streefwaarden voor perfluorverbindingen en andere emerging contaminants afgeleid.

Witteveen+Bos is tevens medeoprichter van het PFAS expertisecentrum. Dit kennisplatform werd in 2012 opgericht door onze Nederlandse collega’s, TTE Consultants en Arcadis.

Asbestonderzoek, sanering en verwerking

Asbest is een natuurlijk product dat in het verleden vaak toegepast werd in en rondom gebouwen. Gezien het een stof is die zeer schadelijk is voor de gezondheid, kwam er in de jaren ’90 een verbod op de productie en het gebruik ervan. Desondanks is asbest nog steeds alomtegenwoordig is in ons leefmilieu.

Witteveen+Bos heeft de voorbije jaren heel wat expertise opgebouwd inzake het onderzoek, het saneren en verwerken van asbesthoudende gronden. Zo ondersteunden we de OVAM bij het opstellen van procedures omtrent asbestonderzoek in Vlaanderen. Daarnaast zijn we erkend als Vlarel laboratorium voor nemen van monsters van afvalstoffen, waarmee we asbest kunnen vaststellen in verhardings-, funderings- en bodemlagen.

Op dit moment loopt er een procedure, waarmee Witteveen+Bos weldra een bijkomende erkenning op zak heeft voor het nemen van monsters van asbest in gerecycleerde granulaten.

Detectie micro- en nanoplastics

Microplastics ontstaan door het gebruik en het uiteenvallen van kunststof producten en zijn overal om ons heen te vinden. Zo werden er reeds microplastics aangetroffen in voedsel en dranken, zoals: oesters, garnalen, bier en honing. Terwijl de toepassing van plastics nog steeds toeneemt, is er weinig bekend over de risico's van deze minuscule deeltjes.

De Belgische overheid heeft nog geen concrete eisen of normen opgesteld omtrent microplastics in water en bodem. Toch tracht Witteveen+Bos proactief te handelen. Zo geven we o.a. studenten de kans om onder begeleiding van onze experts rond bepaalde topics - zoals bijvoorbeeld de detectie van micro- en nanoplastics, alsook het huidige beleidskader te werken.

Projecten

Meer informatie?

Roel Vleeracker

PMC-leider Environmental Development and Management