Ries de Jonge

Medewerkersverhaal

'Hoe kan het sneller, beter, efficiënter?'

Ries de Jonge (28) is groepsleider Ontwerpadvies bij Witteveen+Bos. Hij werkte in 2022 onder andere aan het ontwerp van de Groenplaats in Antwerpen.

Van stagiair naar groepsleider

‘In 2014 liep ik stage bij Witteveen+Bos, destijds nog in de groep Stedelijke kunstwerken. Dat was zo leuk dat ik hier ook wilde afstuderen. Tijdens die afstudeerstage zei mijn begeleider: ‘Ries, bereid je voor, want je weet dat je na je afstudeerstage bij ons komt werken.’ Het was zijn manier om te zeggen dat er na mijn studie plek voor me was. Ik studeerde af op een verkeersbrug over de Roode Vaart in Zevenbergen, daarna ben ik in dienst gekomen als ontwerper en werkvoorbereider in de stedelijke infrastructuur. Na een uitstapje op Curaçao, ik werd gedetacheerd bij Civil Engineering Caribbean, keerde ik in 2019 terug. Vlak daarna werd ik groepsleider Ontwerpadvies in Breda.’

3D-leidingontwerp

‘Sinds ik in 2015 in dienst kwam zijn we steeds digitaler gaan werken. Hoe kan het sneller, beter en efficiënter? Die vraag is vaak leidend. Ik zag tijdens een TKB hoe Elmo Slump een presentatie gaf over parametrisch kademuurontwerp en vroeg me af of ik dat kon toepassen in de stedelijke infra.’ 

‘Tijdens het ontwerpen van enkele rioleringsprojecten in België deed ik ervaring op van 3D-leidingontwerp. We hadden namelijk te maken met veel hoogteverschillen, meer dan het gebruikelijke in Nederland. Ik zag in dat de wirwar aan kabels en leidingen soms te complex wordt om goed in 2D weer te geven en hierbij de integraliteit te beheersen. Hier ontstond het idee voor parametrisch 3D-rioolontwerp en inmiddels is dit uitgebreid naar een 3D-omgeving (GIS-viewer) waarin alle kabels en leidingen worden weergegeven.’

Werk, studie en privé

‘Wat mijn doelen zijn voor de komende jaren? Ik ben recent gestart met de master strategic management. Een deeltijdstudie met een belasting van circa zestien uur per week. Hiervoor ben ik een dag minder gaan werken, waarover ik goede afspraken heb kunnen maken met Witteveen+Bos. De start is best pittig, deze studie vraagt een andere manier van denken. Als ingenieur ben je gewend om alles exact te doen, dit vraagt iets anders en gaat meer om het onderbouwen en beredeneren. De kennis die ik opdoe wil ik graag inzetten om betere offertes te maken en keuzes beter te onderbouwen. Het zal een uitdaging worden en ik zal een nieuwe balans moeten vinden tussen werk, studie en privé. Maar ik ga de uitdaging graag aan.’

Meer informatie?

<>