Natalie van Nunen

Medewerkersverhaal

'Mijn kracht zit in het verbinden van mensen'

Natalie van Nunen is stedelijk ontwerper bij Witteveen+Bos. Sinds 2023 combineert ze werken in Nederland met werken vanuit de vestiging in Dubai. Haar doel: een schakel worden tussen Witteveen+Bos in Nederland en het buitenland.

Integraal Ontwerpen

‘Als kind wilde ik wetenschapper worden, omdat ik wilde snappen hoe dingen werken en hoe ze anders kunnen. Samen met mijn vader haalde ik oude elektrische apparaten uit elkaar. Om ze vervolgens van binnen te bekijken en weer in elkaar te zetten. Ik heb aanleg voor wiskunde en ook een creatieve kant. Aan de TU Delft studeerde ik uiteindelijk civiele techniek.’

‘Als stedelijk ontwerper bij Witteveen+Bos combineer ik het creatieve met het technische. Voor stedelijke (her)ontwerpen bedenk ik slimme oplossingen en werk deze uit. We bekijken het ontwerpvraagstuk integraal en investeren nadrukkelijk in de communicatie tussen de ontwerpers, stakeholders en projectteam. Zo kunnen we een positieve impact maken op het leven van mensen en ook het milieu. Dat vind ik enorm waardevol.’

Dubai en Singapore

‘Ik ben in Zuid-Afrika geboren en op mijn vijfde naar Nederland geëmigreerd. Witteveen+Bos heeft kantoren over de hele wereld, wat past bij mijn internationale ambitie. Toen er in Dubai een kans langskwam, heb ik die gegrepen. Inmiddels ben ik om de paar maanden in Dubai en werk ik aan projecten met collega’s in Nederland, Indonesië, Dubai en Singapore. Voor een stedelijk ontwerper zijn Dubai en Singapore fascinerend vanwege de stedelijke uitdagingen zoals klimaatverandering.’

Internationale schakel

‘Er is veel raakvlak tussen de digitale ontwikkelingen op onze Nederlandse kantoren en de internationale kantoren. Hierdoor is veel te winnen op het vlak van samenwerking, uitwisseling en talentontwikkeling. Mijn ambitie is om de schakel te zijn tussen onze kantoren, kennis en innovatie in Nederland en onze collega’s en projecten in het buitenland.  Er zit kracht in de verbinding van mensen uit verschillende hoeken van de wereld, samen kunnen we nog meer bereiken.’

Meer informatie?

<>