Margot Drost

Medewerkersverhaal

'Omdat we in een deltagebied wonen, is vooruitkijken nodig'

Margot Drost, adviseur waterkeringen bij Witteveen+Bos, kwam bij Witteveen+Bos met een internationale ambitie. Inmiddels werkt ze met veel plezier aan complexe watergerelateerde vraagstukken in Nederland.

Barcelona, Bolivia, Kazachstan

‘Tijdens mijn studie civiele techniek koos ik voor de richting waterbeheer en watermanagement, omdat ik de ambitie had om bij te dragen aan een betere en eerlijkere wereld. Ik deed een uitwisseling in Barcelona, liep stage in Bolivia en studeerde af in Bangladesh. Ik koos voor Witteveen+Bos, omdat ik hier mijn expertise kon ontwikkelen én ik er internationale mogelijkheden zag. Toen ze iemand zochten om naar Kazachstan te gaan, heb ik mijn hand opgestoken. Daar lagen kansen om mijn ambities te verwezenlijken. Ik heb er uiteindelijk een half jaar gezeten. Een uitdagende tijd waarin ik mijn blik behoorlijk heb verbreed. Terug in Nederland heb ik uiteindelijk de stap gemaakt van watermanagement naar waterkeringen. Ik wilde me richten op grotere, integralere projecten.’

Dijkversterkingen

'Vandaag de dag werk ik als adviseur waterkeringen en ben ik groepshoofd. Meestal werk ik mee aan dijkontwerpen of daaraan gerelateerde vraagstukken. Voor het ministerie hebben we in 2023 de balans opgemaakt van alle dijkbeoordelingen die zijn gedaan sinds de Waterwet 2017. Hoe staat het er voor en welk kostenplaatje brengt dat met zich mee? Een van belangrijkste conclusies is dat er nóg meer geld naar waterveiligheid moet. Door aan de voorkant nog scherper te beoordelen, kan Nederland zijn beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk inzetten.’

Nederland deltaland

'In Nederland dreigt geen acuut overstromingsgevaar. We kijken vooral vooruit. Dat is nodig, omdat we in een deltagebied wonen. We voeren nogal wat water af via onze rivieren en aan de kust dreigt de zeespiegelstijging. Aan het begin van mijn loopbaan wilde ik bijdragen aan het op peil brengen van basisvoorzieningen op het gebied van water over de hele wereld. Tegenwoordig haal ik veel voldoening uit complexe watergerelateerde opgaven en vraagstukken in Nederland. Wat betekenen de gevolgen van klimaatverandering voor ons werk? Doen we het juiste of moeten we onze aanpak herzien? Met dit werk draag ik echt bij aan de toekomstbestendigheid van Nederland.’