Arnout Boer

Medewerkersverhaal

'De sport is om te zorgen dat alles vlekkeloos werkt'

Arnout Boer is groepsleider ICT Infrastructuur bij Witteveen+Bos. Dat collega’s meestal niet veel merken van het werk dat hij samen met zijn collega’s verzet, vindt hij een mooi compliment. Al wil hij wel benadrukken dat betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van systemen niet uit de lucht komt vallen.

Complex

‘Op de afdeling ICT zijn we onder andere verantwoordelijk voor de werkplekken, applicaties, het netwerk, ons eigen datacenter en onze cloudomgeving. Witteveen+Bos is een interessant bedrijf voor een IT’er. Vanwege de grootte, de vele aandachtsgebieden en de vele dwarsverbanden. Goede beveiliging wordt steeds belangrijker. Om ons eigen datacenter hebben we een grote muur gebouwd, maar met clouddiensten kan dat niet. Voordat we cloudapplicaties beschikbaar maken voor collega’s, kijken we daarom zorgvuldig naar de veiligheid van zo’n dienst.’

De gebruiker ontzorgen

‘Bij een advies- en ingenieursbureau vinden een aantal kenmerkende werkzaamheden plaats, zoals digitaal ontwerpen, complexe berekingen uitvoeren en het managen van projecten. Het vraagt stuk voor stuk iets anders van het netwerk. Ik vind het een sport om samen met het team te zorgen dat de benodigde capaciteit beschikbaar is, dat alles vlekkeloos en veilig werkt. Om de gebruikers te ontzorgen zijn risico-analyse, strakke procedures en vakkennis essentieel. Een voorbeeld is het proces naar nieuwe manieren van beveiliging, zoals verbeteringen van de tweestapsverificatie. Dit testen we eerst binnen onze eigen afdeling en stemmen we ook vaak af met de ICT-klankbordgroep. Pas als het werkbaar is, rollen we het uit in de rest van het bedrijf.’

Lego voor gevorderden

‘Na vijfentwintig jaar werken in de ICT weet ik dat ik het meeste plezier haal uit het op orde houden van basisvoorzieningen. Soms zijn complexe vervangingen nodig, zodat de basisinfrastructuur sterk blijft. Zo hebben we het afgelopen jaar een aantal cruciale en centrale componenten in het datacenter vervangen, waaronder de systemen waar onze projecten op staan. Een soort Lego voor gevorderden. We vervangen deze componenten preventief, omdat anders het risico op verstoringen te groot wordt. Ruim honderdvijftig terabyte in totaal. De collega’s hebben er vrijwel niets van gemerkt. In ons vak zijn veel van de werkzaamheden onzichtbaar. Het is daarom fijn om eens in de zoveel tijd te mogen vertellen wat we met het team van ICT allemaal doen. Tijdens ons TKB-voorjaarscongres kreeg ik bijvoorbeeld met ons afdelingshoofd Gerrit Jan het podium om te vertellen hoe we binnen ICT omgaan met onverwachte gebeurtenissen. Een mooie ervaring.’

Meer informatie?

<>