Het verhaal van Nurisa

Tien jaar geleden ben ik begonnen bij Witteveen+Bos Indonesië als bouwkundig ingenieur. Een van mijn eerste projecten was de ontwikkeling van een landwinningsproject in Kapuk Naga Indah.

In 2014 besloot ik mijn kennis verder te ontwikkelen door een opleiding van zes maanden te volgen aan de Hanzehogeschool in Groningen, naast mijn werkzaamheden bij Witteveen+Bos. In deze periode werkte ik aan enkele internationale projecten in Nederland en Kazachstan. Ik werd verwelkomd in de groep van collega Hans Laagland.

Het werken aan deze Indonesische en internationale projecten heeft mij geholpen om volwassener te worden en mezelf zowel persoonlijk als professioneel te ontwikkelen. Voor het opbouwen van een netwerk en het leren van nieuwe projectaspecten uit diverse standpunten is het essentieel om kennis te maken met mensen uit verschillende kantoren en disciplines.

In 2015 heb ik een jaar verlof genomen om mijn masterdiploma te behalen aan de Joseph Fourier Universiteit in Grenoble, Frankrijk. Het specialisme van mijn studie was aardbevingstechniek en geostructurele interactie. Tijdens deze opleiding leerde ik over de nieuwste onderzoeken en ontwikkelingen op het gebied van geotechnische en bouwkundige engineering.

Na het behalen van mijn diploma kreeg ik van Witteveen+Bos de functie groepshoofd Vormgeving en Visualisaties aangeboden. Ik zag het als een zeer uitdagende kans, niet alleen omdat ik geen achtergrond had in tekenen of GIS, maar ook omdat een groep mensen leiden iets nieuws was voor mij. Gaandeweg heb ik geprobeerd mijn kennis als (bouwkundig) ingenieur met mijn groep te delen en tegelijkertijd van hen te leren. Ze hebben me veel geleerd over visualisatie en 3D-modellering. Mijn groep houdt zich met name bezig met internationale samenwerking, namelijk met kantoren in Singapore, Dubai, België, Kazachstan en Nederland. Kennisdeling is een doorlopend proces, maar ik hoop dat we ons nog verder kunnen ontwikkelen en de mondiale uitdaging aangaan.

Naast mijn rol als groepshoofd zet ik mijn werkzaamheden als bouwkundig ingenieur en projectleider voort, met name in havenprojecten. De mix van enerzijds expert zijn en anderzijds managementtaken uitvoeren bevalt mij goed. Het zorgt voor verschillende standpunten en perspectieven. Een van mijn doelstellingen is om in deze internationale omgeving meer bij te dragen, door in een interculturele omgeving met wederzijds respect te werken, kennis te delen en van elkaars ervaringen en fouten te leren. Dat Witteveen+Bos duurzame ontwikkeling en groen ontwerpen verder onder de aandacht brengt maakt mij blij, want ik hoop meer te kunnen bijdragen in het belang van ons milieu.

'De mix van enerzijds expert zijn en anderzijds managementtaken uitvoeren bevalt mij goed. Het zorgt voor verschillende standpunten en perspectieven.'

- Nurisa -

Meer informatie?