Duurzaam ondernemen is verantwoord produceren en consumeren

De wereldbevolking groeit. Tegen 2050 wonen er wereldwijd 9,6 miljard mensen, die dagelijks produceren en consumeren. Voor alles wat we eten en voor alles wat we gebruiken wordt een enorme hoeveelheid grondstoffen gebruikt. Om het huidige niveau van productie en consumptie te handhaven hebben we de grondstoffen van drie planeten nodig. Er moet dus wat veranderen. Het verkleinen van onze ecologische voetafdruk door de manier waarop we produceren en consumeren is essentieel voor het behouden van economische groei en het bereiken van duurzame ontwikkeling.

Het verkleinen van de ecologische voetafdruk kan op verschillende manieren. Zo moet er scherper gekeken worden naar het duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen. Het produceren van voedsel en goederen moet slimmer: ‘meer produceren met minder’. Dit geldt ook  op het gebied van energie. We moeten energiezuiniger werken en leven. Daarnaast moeten duurzame energiebronnen verder ontwikkeld en uitgebouwd worden. Ook de productie moet schoner; minder chemicaliën, minder afval en meer hergebruik. Circulair ontwerpen is een manier om dit voor elkaar te krijgen.

Circulair ontwerpen betekent niet alleen zuinig omgaan met energie en materialen, maar ook van elk ontwerp een deconstructieplan maken.

Circulair ontwerpen betekent ook van elk ontwerp een deconstructieplan maken

Rob Dijcker

Ingenieurswerk mensenwerk Jaaverslag 2017

 

Hoe draagt Witteveen+Bos bij? 

Deze grote uitdagingen in de wereld van vandaag - het beschermen van de natuur, een einde maken aan armoede en het garanderen van een ieders welzijn - vragen om integrale oplossingen en creatief denken. Witteveen+Bos ziet het als haar taak om de maatschappelijke ruimte zo goed mogelijk in te richten. Nieuw onderzoek, nieuwe inzichten en ontwikkelingen kunnen een situatie veranderen. Onze ingenieurs zijn in staat om oplossingen aan te passen aan de veranderende situatie. De duurzame ontwerpprincipes helpen hierbij.

De duurzame ontwerpprincipes dagen uit ontwerpen te maken die een zo groot mogelijke positieve impact hebben op het welzijn van mensen. Dat klinkt eenvoudig, maar de kunst voor ingenieurs is om zodanig te ontwerpen dat er anderzijds geen negatieve effecten voor de omgeving ontstaan. Dit betekent met een vooruitziende blik keuzes maken. Via de duurzame ontwerpprincipes kunnen wij duurzaamheid (en daarmee verantwoorde productie en consumptie) concreet vormgeven in onze projecten en zo samen met onze opdrachtgevers, partners en kennisinstellingen onze bijdrage aan een sociaal, ecologisch en economisch duurzame wereld vergroten.