Suzanne Kanters

Medewerkersverhaal

'Robuuste natuur essentieel voor mens en maatschappij'

Ecoloog Suzanne Kanters is gespecialiseerd in systeemanalyses. Samen met een groeiende groep collega’s onderzoekt ze hoe natuurgebieden kunnen worden versterkt. Dat is immers goed voor mens en maatschappij.

Afritsbroek

‘Als kind was ik altijd buiten: beestjes onderzoeken, kikkers vangen, ga zo maar door. Een dood vogeltje nam ik mee naar huis om te onderzoeken, dan keek ik gelijk hoe het nekje werkte. Mijn moeder vond het leuk als ik dieren en planten maar buiten de deur hield! Tijdens de beroependag op de basisschool ging ik verkleed in – hou je vast – een afritsbroek en sokken in Teva-sandalen. Een minder leuke biologieleraar leek het nog even te gaan verpesten, maar ik ben toch biologie gaan studeren om uiteindelijk ecoloog te worden. Vogels onderzoeken doe ik niet meer. Ik richt me inmiddels op het functioneren van ecosystemen.’

Ontwatering

‘In tegenstelling tot bijvoorbeeld landschapsarchitecten bij Witteveen+Bos staat ons werk los van het ingenieursvak. We voeren op zichzelf staande onderzoeksopdrachten uit om in kaart te brengen hoe we de natuur in Nederland kunnen herstellen. De mens heeft veel verstoord, met name door de ontwatering voor en intensivering van landbouw en industrie. Ons vakgebied is in korte tijd enorm actueel geworden, neem de Natuurherstelwet. Dat zie ik ook terug in de werkvoorraad van onze groep. Toen ik vier jaar geleden begon bij Witteveen+Bos waren we met dertig ecologen. Inmiddels zijn we met zo’n vijftig collega’s.’

Stikstof

‘Ik wil graag bijdragen aan een beter Nederland en vind het fijn om bezig te zijn met iets waar zoveel aandacht voor is. Tegelijkertijd word ik soms ook moe van de vele politieke discussies. Er is veel onbegrip omdat dingen niet goed worden uitgelegd, neem stikstof. Dit is een essentiële voedingsstof voor planten, maar bij een overmaat ontstaan er problemen. Dat is nu het geval: stikstof werkt vermestend, verzurend en kan giftig worden. Snelgroeiende soorten als braam, brandnetel en veel grassoorten profiteren hiervan en andere - meer waardevolle - soorten verdwijnen. Dit beïnvloedt ook soorten die afhankelijk zijn van deze planten. Hierdoor neemt de biodiversiteit af. Uiteindelijk zijn wij afhankelijk van onze planeet en haar hulpbronnen en biodiversiteit.’

Meer informatie?

<>