We zoeken mensen die willen vernieuwen en verbeteren

Linda Cornelissen (39) is HR-adviseur bij Witteveen+Bos voor de sector Infrastructuur en mobiliteit. Daarnaast is ze groepsleider Arbeidsmarktcommunicatie én ‘chief SROI’. Waar het uiteindelijk op neerkomt: betrokken mensen.  

Ondernemerschap

‘Zo lang ik hier werk, begeeft Witteveen+Bos zich op een krappe arbeidsmarkt. We halen daarom alles uit de kast om technische talenten aan ons te binden. Mijn werk bestaat voor een groot deel uit vragen stellen en doorvragen. Waar liggen je interesses? Wat zou je willen doen? Wat vond je leuk tijdens je studie en wat niet? Vervolgens vraag ik me af: kunnen wij dat bieden? We vinden het belangrijk dat er een ondernemer huist in een potentiële medewerker. Want niet alles staat vast, niet alles is uitgestippeld. We zoeken betrokken mensen die op zoek willen gaan naar kansen en mogelijkheden, die willen vernieuwen en verbeteren, waarde willen toevoegen.’

Interne vacaturebank

‘Die vrijheid heb ik zelf ook gekregen én benut. Ik startte in 2007 als junior adviseur, deed ervaring op, stapte over naar een andere sector en kreeg uiteindelijk mijn eigen groep: Arbeidsmarktcommunicatie. Daarmee brengen we onze vacatures onder de aandacht bij de juiste doelgroepen, niet alleen extern, maar ook intern. Zo hebben we in 2022 een interne vacaturebank gelanceerd, een middel om groeimogelijkheden binnen Witteveen+Bos beter inzichtelijk te maken. De eerste reacties van collega’s zijn erg positief.’

SROI

‘Overheidsopdrachtgevers willen dat wij een deel van de opdrachtsom investeren in SROI, Social Return On Investment. Het betekent onder meer dat we werk bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals nieuwkomers of voormalig uitkeringsgerechtigden. Het past bij onze kernwaarde ‘maatschappelijke waarden bieden’. Die waarde bied je namelijk niet alleen door duurzame gebouwen te ontwerpen, maar net zo goed door goed te zijn voor mensen. We zijn er ook bij gebaat, want Witteveen+Bos bedient de hele samenleving. Dan is het fijn om verschillende stemmen en stromingen in huis te hebben. Waarom we dan nog overheidsopdrachtgevers nodig hebben die SROI van ons vragen? Ik geloof in een stok achter de deur. Omdat we willen én moeten is het aantal nationaliteiten dat bij Witteveen+Bos is vertegenwoordigd de afgelopen jaren gestegen.’