Met voorspellende data kun je bijsturen voordat iets een feit is

De meeste tijd besteedt Jappie Visser (37) aan zijn rol als groepsleider Analyse en rapportage bij Witteveen+Bos. Daarnaast is hij financieel adviseur voor de sector Infrastructuur en mobiliteit.

Informatiebehoefte

‘Sinds april 2022 ben ik groepshoofd Analyse en rapportage. Met negen collega’s maken we wekelijks financiële rapportages voor leidinggevenden in het werkveld. Die rapporten maken we op basis van hun informatiebehoefte, waarbij we ook ongevraagd advies geven. Het doel in alle gevallen: inzicht geven. Als de declarabele score van een team daalt of als bestedingen over budget gaan, dan wil een leidinggevende dat graag zo snel mogelijk weten. In de wereld waarin Witteveen+Bos actief is, gaat veel geld om en het risico op overschrijding van budgetten is altijd aanwezig. Dus het is belangrijk om vinger aan de pols te houden.’

Robby de robot

‘Bij het verkrijgen en verwerken van data maken we gebruik van robotic process automation. Onze robot, Robby genaamd, verwerkt onder meer vijfentwintig grote exports per week. Eerder waren een of twee medewerkers daar de hele dinsdagmiddag mee bezig. Robby doet het foutloos en is nooit ziek. Zo houden we meer tijd over voor het maken van analyses; het inhoudelijke werk. De volgende stap is dat we nog meer gaan voorspellen. Dus in plaats van constateren dat de declarabiliteit aan het dalen is, ontdekken we aan de hand van trends dat de declarabiliteit zal gaan dalen. Het stelt leidinggevenden in staat om bij te sturen. Nog voordat iets een feit is.’

‘Zij-instromer’

‘Na tien jaar als registeraccountant te hebben gewerkt bij EY, maakte ik in 2019 de overstap naar Witteveen+Bos. Het viel me meteen op dat de bedrijfscultuur laagdrempelig is, mensen zijn makkelijk benaderbaar. Dat biedt kansen, want Witteveen+Bos heeft altijd drie- tot vierduizend externe projecten en elk project heeft een financiële component. Zo ook veel van de interne projecten binnen het bedrijf. Ik vind het leuk om aan te schuiven bij zowel de externe als interne projecten en collega’s te ondersteunen op financieel gebied. Naast mijn werk als groepsleider ben ik financieel adviseur van de sector Infrastructuur en mobiliteit. Ik beantwoord financiële vragen van onder meer PMC-leiders en help mee bij de inrichting van complexe projecten. Zo houd ik verbinding met het werk van Witteveen+Bos. Bovendien: een project goed inrichten aan de voorzijde scheelt later tijd.’