Eva Pieëte

Medewerkersverhaal

'De kunst is om zo realistisch mogelijk te plannen'

Eva Pieëte is projectbeheerser bij Witteveen+Bos. Haar opdracht: projectleiders helpen om te zorgen dat een klus op tijd en binnen budget wordt geklaard. Planning, risico’s, kwaliteit en financiën zijn daarbij belangrijke pijlers.

Tastbare projecten

‘Ik begon mijn loopbaan in de verzekeringswereld en belandde daarna bij Nefit Bosch. Zo kwam ik erachter dat ik werken in de techniek leuk vind. Inmiddels werk ik bij Witteveen+Bos, waar ik kan bijdragen aan uiteenlopende en tastbare projecten. De ene keer werk ik mee aan een dijkversterking, de andere keer aan een tunnel of brug. Om meer binding te krijgen met het werk van mijn technische collega’s heb ik recent een opleiding civiele techniek en praktijk gedaan. Niet omdat ik technische ambities heb, wel omdat ik me dan makkelijker kan verplaatsen in het werk van mijn collega’s. Het geeft me vertrouwen in de gesprekken die ik voer om informatie op te halen.’

Realistisch plannen

‘Binnen grotere multidisciplinaire projecten houden wij met de groep Projectbeheersing een vinger aan de pols. Met name op het gebied van planning, risicomanagement, kwaliteit en financiële beheersing. We verzamelen informatie die projectleiders nodig hebben om bij te kunnen sturen. Zo zorgen we dat specialisten hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Daarbij is het de kunst om zo realistisch mogelijk te plannen. Optimisme is goed; daar gaat ambitie vanuit, maar een realistische planning voorkomt wrijving en zorgt uiteindelijk voor het beste resultaat. Daarom kijken we mee en sturen we bij als dat nodig is. Het doel is een zo accuraat mogelijk beeld schetsen van het toekomstige verloop van een project. Omdat projecten steeds groter en complexer worden, neemt het belang van ons werk toe.’

Rembrandtbrug Woerden

‘Wat we steeds vaker zien is dat binnen één project meerdere kunstwerken worden gebouwd of gerenoveerd, zoals bij Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ). Al die subonderdelen hebben raakvlakken met elkaar en op die raakvlakken ontstaan risico’s en kansen. Projecten worden complexer en vragen om een integrale oplossing. Zo ben ik betrokken geweest bij Rembrandtbrug in Woerden. Gelijktijdig met het realiseren van een nieuwe brug is gekeken naar meekoppelkansen in de omgeving, zoals het opwaarderen en revitaliseren van een nabijgelegen bedrijventerrein. Niet alleen projecten vragen trouwens om directe betrokkenheid van onze groep. Aan de hand van workshops plannings- en risicomanagement proberen we collega’s bij te brengen hoe ze ook zelf de voortgang van een project kunnen monitoren. Een goede administratie voeren is één van de belangrijkste tips. Zorg dat je weet hoe je ervoor staat.’

Meer informatie?