Het verhaal van Marlies Christiaens

Innovatie en samenwerking

In mijn eerste maanden bij Witteveen+Bos was ik ook bezig met de afronding van mijn promotieonderzoek, gericht op innovatieve technologieën en processen voor stikstofterugwinning uit menselijke urine en de valorisatie hiervan als grondstof. Voor mij is het dan ook interessant en leuk om tijd te krijgen voor verdere innovatie en kennisontwikkeling. Er is op het werkgebied industriewater veel en goede samenwerking tussen de Witteveen+Bos-kantoren in België en Nederland. Bovendien is de organisatiecultuur heel laagdrempelig, dat werkt prettig. Ik vind het leuk om bij te dragen aan Nederlandse onderzoeksprojecten. In Antwerpen richt ik me in eerste instantie op het bieden van cliëntgerichte oplossingen, hoewel ook hier innovatief onderzoek voet aan de grond krijgt. Wat ik mooi vind aan het werk bij Witteveen+Bos is de grote variatie aan projecten. Die dynamiek houdt het uitdagend.