Het verhaal van Marlies Christiaens

Innovatie en samenwerking

In mijn eerste maanden bij Witteveen+Bos was ik bezig met de afronding van mijn promotieonderzoek, gericht op innovatieve technologieën en processen voor stikstofterugwinning uit menselijke urine en de valorisatie hiervan als grondstof. Voor mij is het dan ook interessant en leuk om tijd te krijgen voor verdere innovatie en kennisontwikkeling. Ik focus me in eerste instantie op het bieden van cliëntgerichte oplossingen, hoewel ik ook hier de mogelijkheid krijg om deel te nemen aan innovatief onderzoek. Wat ik mooi vind aan het werk bij Witteveen+Bos is de grote variatie aan projecten. Die dynamiek houdt het uitdagend.