Het verhaal van Jan Dirk Smidt

Jan Dirk Smidt (29, uit Den Haag) is geohydroloog bij Witteveen+Bos en houdt zich bezig met grondwater. In 2021 werkte hij mee aan het WaterWorX-project in Oeganda. Inmiddels is hij terug op Nederlandse bodem en werkt hij met collega’s aan duurzaam waterbeheer, onder andere in het project ‘de Eeuwige Bron’.

Vader en zoon

‘Tegen mijn vader, die ook grondwaterdeskundige is, zei ik als kind: ‘Ik ga niet hetzelfde doen als jij.’ Ik heb me tijdens mijn studie met geologie, plaattectoniek, natuurkunde en rivieren bezig gehouden, maar uiteindelijk ontdekte ik dat ik grondwater toch het leukste vind. Je kunt niet direct zien wat er onder de grond gebeurt, dat maakt het interessant. Door metingen te doen en berekeningen te maken leer je er langzaam meer over. Ik ben goed in het gestructureerd oplossen van puzzels en gebruik dat veel in mijn werk. Daarnaast is grondwater belangrijk en nuttig voor iedereen.’

Duurzame grondwaterlocaties in Oeganda

‘Voor het werk van mijn vader hebben we tot mijn zesde in Egypte gewoond. Als kleine jongen ging ik mee naar de droge woestijn, waar dan ineens een put stond waar water uitkwam. Het fascineerde me enorm, terwijl ik toen geen idee had wat mijn vader deed. Hij werkte aan duurzaam watermanagement in de omgeving van de benedenstroomse Nijl, ik doe sinds 2021 vergelijkbaar werk in Oeganda, in het bovenstroomse gebied van de Nijl. Vanuit Witteveen+Bos werk ik als geohydroloog voor VEI mee aan WaterWorX, een samenwerkingsverband om de toegang tot duurzame waterdiensten te vergroten. In samenwerking met een team van het Oegandese drinkwaterbedrijf focus ik me onder andere op het vinden van nieuwe, duurzame winlocaties van grondwater. Voor het project woonde ik in 2021 in Kampala.’

De Eeuwige Bron

‘In Oeganda ben ik zo’n beetje bij elke stap betrokken, in Nederland heb ik mijn eigen discipline. Het leukste project waar ik in Nederland mee bezig ben geweest is de verkenning ‘de Eeuwige bron’ op de Sallandse Heuvelrug. Het is een theoretisch concept voor duurzame drinkwaterwinning op basis van het natuurlijke neerslagoverschot in een gebied. Landschapsbureau H+N+S en Vitens hebben hiermee in 2020 de Eo Wijers Prijs gewonnen. Ik heb voor deze verkenning enkele 2D grondwatermodellen van het gebied gemaakt, en met berekeningen getest hoe de grondwaterstand kan veranderen in bepaalde omstandigheden. Nederland is van oudsher gefocust op het voorkomen van natte voeten, terwijl de uitdaging inmiddels juist is om water vast te houden. Hopelijk krijgt het project een vervolg.’

'Grondwater is een basisbehoefte'

- Jan Dirk Smidt -

Meer informatie?

<>