Het verhaal van Elias Bouvry

Op basis van een gastles van een ingenieur van Witteveen+Bos wist Elias Bouvry (26, Gent) al tijdens zijn studie dat hij met industriewater wilde gaan werken. Maar niet voor hij zijn kennis had verbreed. Inmiddels werkt Elias als projectingenieur industriewater, samen met zijn gastdocent van toen.

Gastles

‘We kregen les van Hugo Desmet, nu mijn collega bij Witteveen+Bos. Hij legde uit hoe een waterzuiveringsinstallatie werkt en zette ons aan het werk met een case. ‘Dit is de situatie, hier zijn de parameters, dat is het doel: maak een ontwerp.’ Ik was meteen enthousiast over het vak, het is een soort puzzel met chemicaliën, stoffen en micro-organismen. Niet veel later werd ik gewezen op een vacature bij Witteveen+Bos, ze zochten een projectingenieur industriewater. Dat leek me leuk, maar ik vond dat ik te weinig wist over het vak. Via de tweejarige master milieutechnologie heb ik mijn kennis en kunde verbreed. Bovendien was ik nog niet klaar met het studentenleven. Na mijn afstuderen in 2019 ben ik in dienst gekomen.’

Levensader

‘De zuivering van industriewater is een primair proces, zo heb ik geleerd. Wanneer geloosd water niet aan de normen voldoet heeft dat verregaande gevolgen. Stoffen in het water komen ergens vandaan, ze hebben een een-op-eenrelatie met de productie van een bedrijf. In het ergste geval, wanneer het niet lukt om het water schoon te krijgen, komt een fabriek stil te liggen. Het zuiveren van afvalwater is veel meer dan een kwestie van milieubewustzijn, water is een levensader. Bedrijven nemen het heel serieus.’

Werken op locatie

‘Voor mijn werk kom ik veel op locatie bij onze klanten. We nemen de zuivering regelmatig over, op die momenten zijn wij eindverantwoordelijk. Als gevolg van waterschaarste gaan bedrijven steeds meer water hergebruiken, met als keerzijde van de medaille dat het geloosde water geconcentreerder en dus vuiler kan worden. Door steeds opnieuw oplossingen te vinden om aan alle kwaliteitseisen te voldoen leer je meer en meer. Uiteindelijk hoop ik dat er een moment komt waarop het water geen geheimen meer voor me kent. Al is dat misschien een utopie: eisen worden steeds strenger en de techniek evolueert. Industriewater is nooit saai.’

'De zuivering van industriewater is nooit saai'

- Elias Bouvry -

Meer informatie?