Zero-liquid discharge in de glastuinbouw

Het wereldwijde milieubewustzijn,  de aandacht voor watervervuiling en het reduceren van watergebruik leidt tot steeds strengere wet- en regelgeving voor het gebruik en de lozing van afvalwater. ‘Zero liquid discharge’ (ZLD) is een behandelingsproces wat is ontwikkeld om al het vloeibare afval uit een watersysteem te filteren. De technologie is ontwikkeld om onder andere industrie en de glastuinbouw in staat te stellen hun proceswater te reinigen en te recyclen. In 2013 nam Witteveen+Bos samen met ketenpartners deel aan het Zero-Liquid Discharge Glastuinbouw project uit het ‘Topconsortium Kennis en Innovatie’ (TKI). Dit project streefde naar de ontwikkeling van kennis en het stimuleren van innovaties, omtrent het hergebruik van waterige reststromen in de tuinbouw.

Binnen het project ‘Zero liquid discharge for agriculture’ ligt de focus op het ontwikkelen van duurzame en circulaire kassystemen voor de glastuinbouw. Door de toenemende wet- en regelgeving wordt het hergebruik van reststromen in de sector steeds belangrijker.  Het leidt ook tot een substantiële verhoging van kosten van lozing/ en of afzet.

Witteveen+Bos biedt inzicht in voor- en nadelen van zuiveringstechnieken

Om antwoord te bieden op deze uitdagingen, heeft Witteveen+Bos verschillende zuiveringstechnieken en combinaties van technieken uitgewerkt. Daarnaast maakten we voor elke optie duidelijk wat de voor- en nadelen zijn. Uit onderzoek blijkt dat  twee voorzuiveringsconcepten voldoen aan de gestelde zuiveringseisen. Het eerste concept was een combinatie van fijnzeef, actiefkoolfiltratie en geavanceerde oxidatie met waterstofperoxide en UV. Het tweede concept bestond uit een fijnzeef, gevolgd door een ozonbehandeling en een aktiefkoolfilter.

Beide technische concepten voldeden aan onderstaande criteria:

  • Het volledig verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen uit de reststromen;
  • Het vergaand verwijderen van organisch materiaal en zwevend stof.

Deze twee voorzuiveringstechnieken worden gevolgd door op-concentratietechnieken, die waterhergebruik mogelijk maken én de afvalstroom sterk inperken. Dit alles levert een zeer beperkte waterige reststroom op bij deze vorm van glastuinbouw. Op die manier is het voor de glastuinbouw mogelijk om relatief kostenefficiënt nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en zouten uit waterstromen te verwijderen en waar het mogelijk is reststromen nuttig te hergebruiken.

Meer weten?

Onze projecten

Wij voeren jaarlijks bijna 5.000 projecten uit op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. 

<>