Waterplan Antwerpen

De openbare aanbesteding voor het Waterplan Antwerpen werd in januari 2018 gewonnen door een team van De Urbanisten, Witteveen+Bos en Common Ground. Met het Waterplan moet water terugkeren in het stadsbeeld en worden verschillende waterproblemen aangepakt. 

Door de klimaatverandering zal extreme regenval in de toekomst meer voorkomen dan vroeger. Daarnaast zal het aantal dagen met extreme hitte toenemen, met als gevolg langere periodes van droogte en verlaging van grondwaterstanden. In steden wereldwijd, zo ook in Antwerpen, zal dit voelbaar zijn. Niet alleen de klimaatverandering, ook de toenemende bevolkingsdichtheid en verstedelijking zetten de bestaande waterinfrastructuur steeds meer onder druk.

Het gekozen team ontwikkelt in anderhalf jaar een plan dat aangeeft hoe Antwerpen in de toekomst nog meer kan inzetten op water in alle stadsontwikkelingsprojecten. Het waterplan mikt op de integratie en zichtbaarheid van water in het stadsbeeld, waardoor de kwaliteit en leefbaarheid voor inwoners en bezoekers van de stad verbetert. Parallel aan dit ruimere schaalniveau zal het waterplan ook heel concrete ontwerp- en beheertools uitwerken, die eenvoudig te gebruiken zijn in het openbaar domein. Denk daarbij aan infiltratiezones in plantvakken en onder parkeerplaatsen. Zowel inwoners, mensen die werken in Antwerpen als bezoekers zullen bij de planvorming betrokken worden.

Deel deze pagina