Antwerp Water Plan:

Ready for the future

Toekomstige regenval en periodes van droogte gaan effect hebben op de leefomgeving. Met het opstellen van een Waterplan wil de stad Antwerpen anticiperen op deze ontwikkelingen. Het Waterplan geeft een stadsbrede visie op water en praktijkgerichte oplossingen om water opnieuw een plek te geven in de stad en het ‘waterbewustzijn’ in Antwerpen te verhogen.

Antwerpen wil water beter in het stadsbeeld integreren en met behulp van integrale oplossingen voor haar watervraagstukken de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van de stad verbeteren. Witteveen+Bos heeft voor het Waterplan Antwerpen samengewerkt met de bureaus Urbanisten en Common Ground. Witteveen+Bos analyseerde de stad Antwerpen vanuit historisch en technisch-hydrologisch perspectief.

Visie met groenblauw raamwerk

Op basis van deze analyse is per waterstructuur een hemelwaterstrategie opgesteld en een selectie gemaakt van de relevante bouwstenen en inrichtingsmaatregelen die passen bij de functie van dat type stadsweefsel.

Ook is een stadsbrede visie opgesteld met daarin een groenblauw raamwerk van vijf structuren die Antwerpen hydrologisch en ruimtelijk typeren: Beekdalen en waterlopen, Ringpark, Parkenwig, Minerale stad en Radicaal lokaal.

Het Waterplan is participatief opgesteld in een intensief traject met verschillende workshops en bijeenkomsten met de Antwerpse stadsdiensten, Waterlink/Aquafin, de provincie Antwerpen en VMM. Om de stadvisie te toetsen, zijn casestudies uitgevoerd. Voor de casus van Stuivenberg werden bovendien bewoners en buurtorganisaties betrokken bij de workshops. Hierdoor is een gedragen Waterplan opgesteld.

Door middel van een implementatiestrategie en communicatieplan wordt Antwerpen ondersteund in de implementatie van het Waterplan. De projectenkaart met prioritaire Waterplan-projecten geeft hier ook richting aan.

Climate Proof Award

In mei 2021 werd het Waterplan Antwerpen uitgeroepen tot winnaar van de Climate Proof Award, een onderdeel van de Belgian Construction Awards. Deze erkenning wordt uitgereikt door de ORI, de sectororganisatie van advies- en ingenieursbureaus in België, waarbij de organisatie specifiek kiest voor een project met een innovatief en duurzaam karakter op het gebied van design en ontwerp. Bovendien is het belangrijk dat het project een wezenlijke bijdrage levert aan de beheersing van de klimaatverandering.

Meer weten?

<>