Versnelde ontwikkeling van Indonesische infraprojecten door betere bouwkundige dienstverlening

Afvalwater- en regionaal watervoorzieningsbeheer

De komende jaren wil het ministerie van Openbare Werken en Volkshuisvesting van Indonesië (PUPR) 3650 kilometer aan nieuwe snelwegen aanleggen en 49 dammen bouwen. Daarnaast moeten verbeteringen aan een irrigatienetwerk van 1 miljoen hectare schoon drinkwater en betere sanitaire voorzieningen beschikbaar maken voor alle inwoners, en sloppenwijken helpen uitbannen.

De efficiëntie dan wel effectiviteit van deze infrastructuurprogramma's laat echter te wensen over. Men heeft te maken met complexe processen voor grondverwerving, een gebrek aan middelen voor de uitvoering van vereiste beoordelingen, onvoldoende aanbestedingscapaciteit en verouderde ontwerpnormen. De kwaliteit van haalbaarheidsstudies en gedetailleerde bouwkundige ontwerpen is onder de maat. Wil PUPR zijn ambitieuze ontwikkelingsdoelstellingen behalen, dan zal het ministerie de projectvoorbereiding en de planning en levering van infrastructuur naar een hoger niveau moeten tillen.

Betere kwaliteit door advies, training en het delen van vakkennis

Om de ambities van PUPR te helpen verwezenlijken, is het project 'Versnelde ontwikkeling van infraprojecten door betere bouwkundige dienstverlening' in het leven geroepen. Het doel van dit project is de kwaliteit naar een hoger niveau tillen en waarborgen dat de infrastructurele projecten van PUPR tijdig van start gaan door:

 1. inhoudelijke vakkennis te delen en advies te bieden (bijv. door het opstellen van haalbaarheidsstudies, gedetailleerde bouwkundige ontwerpen, businesscases, en technische, financiële en milieubeoordelingen);
 2. projectmedewerkers op centraal en lokaal niveau te trainen in het beheer van overheidsinvesteringen (bijv. in het prioriteren van overheidsinvesteringen, het gebruik van beheersystemen, en de implementatie van plannen van aanpak om tot een beter masterplan te komen).

Samen met vijf andere bedrijven (PT. Gafa Multi Consultants, PT. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant, DOHWA Engineering Co., Ltd., PT. Reka Desindo Mandiri en PT. Prospera Consulting Engineers) zijn de experts van Witteveen+Bos gevraagd om in dit kader hun technische kennis, ervaring en expertise te delen en onboardingdiensten te leveren voor een aantal projecten.

Afvalwaterbeheer- en rioleringssystemen – Mataram en Semarang

PUPR's plannen omvatten onder meer de ontwikkeling van afvalwaterbeheer- en rioleringssystemen in een aantal Indonesische steden die momenteel nog niet over deze voorzieningen beschikken. Onze experts werden verzocht advies en bouwkundige diensten te verlenen voor twee van dit soort projecten, in Mataram en Semarang. De werkzaamheden bestonden uit:

 • een haalbaarheidsstudie;
 • landmeetkundige werkzaamheden (geotechnisch, topografisch en m.b.t. waterkwaliteit);
 • een basisontwerp voor afvalwaterzuiveringsinstallaties, inclusief slibbehandeling;
 • een gedetailleerd bouwkundig ontwerp voor het rioleringsnet en andere ondersteunende voorzieningen;
 • FIDIC-aanbestedingsdocumenten en eisen van de werkgever overeenkomstig de internationale normen;
 • een Standard Operating Procedure (SOP) en trainingsmateriaal voor het personeel van de installatie.

Daarnaast assisteerde ons team bij maatschappelijke en economische evaluaties, socialisatie- en institutionele-ontwikkelingsprocessen, grondverwerving en herhuisvesting, vergunningen en een milieueffectrapportage (m.e.r./AMDAL).

Regionaal watervoorzieningssysteem voor Polewali Mandar en Majene

Voor de regentschappen Polewali Mandar en Majene (West-Sulawesi) leverden we advies- en bouwkundige diensten voor een ander onderdeel van het infraprogramma van PUPR: een regionaal watervoorzieningssysteem. Momenteel kent dit gebied drie districten waarvoor de watervoorziening afzonderlijk is geregeld. Dit geeft problemen met watertekorten. Om de situatie te verbeteren, werd er een plan gemaakt om het systeem op regionaal niveau te organiseren. Dit moest leiden tot een betere verhouding tussen vraag en aanbod, en een betere kwaliteit van de watervoorziening. Onze bijdrage bestond onder meer uit:

 • een haalbaarheidsstudie (inclusief een onderzoek naar de werkelijke vraag);
 • diverse opmetingen (geotechnische, topografische en overige landmeetkundige werkzaamheden);
 • een gedetailleerd bouwkundig ontwerp van de waterbehandelings- en distributie-installaties;
 • aanbestedingsdocumenten en eisen van de werkgever;
 • een Standard Operating Procedure (SOP) en trainingsmateriaal voor het personeel van de installatie;
 • een milieueffectrapportage (m.e.r./AMDAL) en een plan van aanpak voor grondverwerving en herhuisvesting, met inbegrip van alle vereiste documentatie.

Aangezien dit project door verschillende overheidsinstanties wordt gefinancierd (centrale overheid, provincie, en gemeente/regentschap), hebben we ook geassisteerd bij het opstellen van een wederzijdse overeenkomst (KSB) en een samenwerkingsovereenkomst (PKS). Onze kennis van de lokale regelgeving was hierbij een groot pluspunt.

Meer informatie?

Onze projecten

Wij voeren jaarlijks bijna 5.000 projecten uit op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. 

<>